Prezydent Miasta Zgierza - Szef Obrony Cywilnej Miasta Zgierza
zaprasza do zapoznania się z funkcjonowaniem struktur zarządzania kryzysowego

(prezentacja .pdf)


STATUS SPRAWY

ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE
z decyzjami o warunkach zabudowy
w ciekawych lokalizacjach:

ul. Aleksandrowska
14.04.2014, godz. 11.00
Wadium płatne do dnia 08.04.2014 r.

ul. Piątkowska
25.04.2014, godz. 11.00
Wadium płatne do dnia 18.04.2014 r.

ul. Ciosnowska
09.05.2014, godz. 11.00
Wadium płatne do dnia 05.05.2014 r.

ul. 3 Maja
09.05.2014, godz. 12.00
Wadium płatne do dnia 05.05.2014 r.

ul. Piątkowska

30.05.2014, godz. 11.00
Wadium płatne do dnia 26.05.2014 r.

ul. Piątkowska
06.06.2014, godz. 11.00
Wadium płatne do dnia 02.06.2014 r.

ul. Piątkowska
12.06.2014, godz. 11.00
Wadium płatne do dnia 06.06.2014 r.

ul. Milenijna
12.06.2014, godz. 12.00
Wadium płatne do dnia 05.06.2014 r.

ul. Ciosnowska

18.06.2014, godz. 12.00
Wadium płatne do dnia 12.06.2014 r.

Przyjdź. Zapytaj. Zamieszkaj w Zgierzu!

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Praca w Urzędzie Miasta Zgierza

ePUAP


Projekty unijne

Strona archiwalna BIP

separator