Przemysław Konrad Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski

Urodzony 04.12.1981 r. w Łodzi 
e-mail: pstaniszewski@umz.zgierz.pl

Dane wyborcze:
Wybrany: 04.11.2018 r.  
Zgłoszony przez: KW Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 44543
Liczba uzyskanych ważnych głosów: 13871 - II tura wyborów
W wyborach (II tura) wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19993 wyborców, co stanowi 44,88% uprawnionych do głosowania.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu będący jednocześnie:
1)    Organem wykonawczym Miasta;
2)    Organem w postępowaniach administracyjnych;
3)    Organem podatkowym Miasta.

Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności:

1) nadzór spraw z zakresu:
 • zadań Zastępcy Prezydenta, Sekretarza oraz prowadzonych przez Skarbnika,
 • organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • polityki kadrowej,
 • polityki finansowej miasta,
 • kontroli zarządczej wynikającej z przepisów prawa,
 • kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym kontroli finansowej,
 • koordynacji działań w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych i innych zdarzeń szczególnych,
 • obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • Urzędu Stanu Cywilnego,
 • infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji,
 • dróg publicznych,
 • inwestycji miejskich i rozwoju Miasta,
 • pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych,
 • nadzoru właścicielskiego w Spółkach z udziałem Miasta,
 • związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.
2) nadzór nad zadaniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierzu:
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju,
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biuro Prawno - Administracyjne,
 • Biuro Audytu i Kontroli,
 • Stanowisko ds. Egzekucji i Zabezpieczeń Należności Miasta,
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Pełnomocnik ds. Komunikacji Społeczne,
 • Pełnomocnik ds. Mediów i Wizerunku Miasta,
 • Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Pełnomocnik ds. Młodzieży.
Prezydent może przekazać prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy Prezydenta lub Sekretarzowi.

Prezydent może upoważnić Skarbnika, Naczelnika bądź innego pracownika do wykonania spraw w jego imieniu.

Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Prezydent dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników Miejskich Jednostek Organizacyjnych.

Dla realizacji określonych spraw o istotnym znaczeniu dla Miasta, Prezydent może – na okres niezbędny do ich wykonania – powoływać zespoły robocze bądź ustanawiać Pełnomocników.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 29076
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-12 17:51
Ostatnia zmiana: 2018-11-22 09:02
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wpisu po wyborach samorządowych 2018.

Rejestr zmian - (51)
Data: 2018-11-22 09:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wyborach samorządowych 2018.
Data: 2017-12-04 12:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Likwidacja stanowiska asystenta Prezydenta.
Data: 2016-09-06 10:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-03-16 11:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o Asystencie PMZ.
Data: 2015-02-03 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2014-12-17 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie informacji dot. Społecznego Asystenta PMZ.
Data: 2014-12-17 09:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2014-12-15 11:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji dot. Asystenta Prezydenta.
Data: 2014-12-04 10:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2014-10-03 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-08-28 08:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie informacji dot. asystentki PMZ.
Data: 2014-08-01 11:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 18:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-12-05 11:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Asystenta PMZ.
Data: 2013-10-17 10:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-10-01 11:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2013-07-01 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykreślenie wpisu dot. doradcy Prezydenta.
Data: 2013-03-11 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2013-02-20 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-02-18 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2013-02-18 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2013-01-03 08:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Asystenta PMZ.
Data: 2012-10-29 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-10-04 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2012-07-24 16:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-07-04 16:02Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana osobowa na stanowisku Asystenta Prezydenta.
Data: 2012-06-30 09:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wynikająca ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-01-11 10:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o doradcy PMZ.
Data: 2011-10-03 09:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Doradca Prezydenta Miasta Zgierza ds. finansowych.
Data: 2011-08-17 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja dot. Asystenta Prezydenta.
Data: 2011-08-05 12:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku.
Data: 2011-07-01 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z zarządzenia Nr 141/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-03-25 09:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja danych dot. Asystenta Prezydenta Miasta.
Data: 2011-02-15 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wynikająca ze zmiany Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2011-01-12 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMZ.
Data: 2011-01-03 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w tytule artykułu.
Data: 2010-12-13 08:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie informacji dodatkowych.
Data: 2010-12-10 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana danych wyborczych.
Data: 2010-12-10 13:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadyenie dodatkowzch informacji.
Data: 2010-12-09 13:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2010-10-12 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zakresu zadań.
Data: 2010-02-01 14:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana dot. Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji
Data: 2009-01-21 10:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zmian w zakresie zadań Prezydenta.
Data: 2008-11-26 09:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2008-09-10 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w zakresie zadań Prezydenta.
Data: 2008-08-26 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie adresu e-mail.
Data: 2008-05-08 11:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji w życiorysie.
Data: 2008-04-30 17:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana adresu e-mail.
Data: 2007-12-03 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMZ.
Data: 2007-11-30 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2007-09-13 15:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2007-06-12 17:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator