Przemysław Konrad Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski

Urodzony 04.12.1981 r. w Łodzi 
e-mail: pstaniszewski@umz.zgierz.pl

Dane wyborcze:
Wybrany: 30.11.2014 r.  
Zgłoszony przez: KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 46322
Liczba oddanych ważnych głosów: 17024
Liczba uzyskanych ważnych głosów: 10498 - II tura wyborów


Prezydent Miasta Zgierza nadzoruje pracę:
  1. Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  2. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  3. Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi

  4. Wydziału Promocji i Kultury

  5. Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem

  6. Urzędu Stanu Cywilnego

Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Urzędu;
3) koordynowanie zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
4) koordynowanie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, dostępem do informacji publicznej, bezpieczeństwem informacji i ochroną informacji niejawnych, audytem i kontrolą, pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami pomocowymi, promocją i rozwojem Miasta, kulturą, współpracą z zagranicą oraz Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy;
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie zastępców Prezydenta lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu tych decyzji;
6) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
8) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 17502
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-12 17:51
Ostatnia zmiana: 2014-12-17 10:03
Zakres ostatniej zmiany: Usunięcie informacji dot. Społecznego Asystenta PMZ.

Rejestr zmian - (46)
Data: 2014-12-17 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie informacji dot. Społecznego Asystenta PMZ.
Data: 2014-12-17 09:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2014-12-15 11:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji dot. Asystenta Prezydenta.
Data: 2014-12-04 10:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2014-10-03 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-08-28 08:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie informacji dot. asystentki PMZ.
Data: 2014-08-01 11:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 18:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-12-05 11:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Asystenta PMZ.
Data: 2013-10-17 10:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-10-01 11:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2013-07-01 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykreślenie wpisu dot. doradcy Prezydenta.
Data: 2013-03-11 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2013-02-20 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-02-18 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2013-02-18 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2013-01-03 08:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Asystenta PMZ.
Data: 2012-10-29 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-10-04 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2012-07-24 16:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-07-04 16:02Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana osobowa na stanowisku Asystenta Prezydenta.
Data: 2012-06-30 09:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wynikająca ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-01-11 10:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o doradcy PMZ.
Data: 2011-10-03 09:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Doradca Prezydenta Miasta Zgierza ds. finansowych.
Data: 2011-08-17 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja dot. Asystenta Prezydenta.
Data: 2011-08-05 12:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku.
Data: 2011-07-01 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z zarządzenia Nr 141/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-03-25 09:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja danych dot. Asystenta Prezydenta Miasta.
Data: 2011-02-15 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wynikająca ze zmiany Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2011-01-12 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMZ.
Data: 2011-01-03 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w tytule artykułu.
Data: 2010-12-13 08:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie informacji dodatkowych.
Data: 2010-12-10 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana danych wyborczych.
Data: 2010-12-10 13:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadyenie dodatkowzch informacji.
Data: 2010-12-09 13:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2010-10-12 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zakresu zadań.
Data: 2010-02-01 14:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana dot. Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji
Data: 2009-01-21 10:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zmian w zakresie zadań Prezydenta.
Data: 2008-11-26 09:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2008-09-10 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w zakresie zadań Prezydenta.
Data: 2008-08-26 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie adresu e-mail.
Data: 2008-05-08 11:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji w życiorysie.
Data: 2008-04-30 17:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana adresu e-mail.
Data: 2007-12-03 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMZ.
Data: 2007-11-30 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2007-09-13 15:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2007-06-12 17:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator