Konkurs ofert - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95- 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla łącznie 35 obiektów położonych w granicach Gminy Miasto Zgierz, w tym 3 obiektów użyteczności publicznej, 8 obiektów zasobu komunalnego oraz 24 obiektów oświatowych, w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego aktualne audyty energetyczne, zgodnie ze stanem sprzed i po przeprowadzeniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w ramach zadań budżetowych „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego” i „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza”.

UWAGA!
Informujemy, iż zmianie uległ Opis Przedmiotu i Warunków Wykonania Zamówienia.


Dokonano następujących zmian:

Dotychczasowa treść ujęta po myślniku pierwszym w pkt. 3.1 Opisu Przedmiotu i Warunków Wykonania Zamówienia, tj. „posiadają uprawnienia upoważniające do wykonywania wyżej określonych świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane (do oferty należy dołączyć kopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem)” otrzymała brzmienie „posiadają uprawnienia upoważniające do wykonywania wyżej określonych świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014, poz. 1200) (do oferty należy dołączyć kopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem)”.Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie o konkursie2016-06-23 15:18 93.1 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia2016-06-23 15:18 311.67 KB 
dokument Formularz oferty2016-06-23 15:18 30.5 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia (poprawiony)2016-06-28 09:39 327.45 KB 
dokument Wyjaśnienie z 27.06.20162016-06-28 09:39 241.83 KB 
dokument Wyjaśnienie z 29.06.20162016-06-29 15:15 169.7 KB 
dokument Ogłoszenie o wyniku2016-07-13 15:06 52.8 KB 

Ilość odsłon: 413
Dokument wytworzył(a): Bogusława Sałuda, Krzysztof Łobodziński - Wydział Inwestycji i Rozwoju
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-06-23 15:18
Ostatnia zmiana: 2016-07-13 15:06
Zakres ostatniej zmiany: Ogłoszenie o wyniku.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2016-07-13 15:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Ogłoszenie o wyniku.
Data: 2016-06-29 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wyjaśnienia.
Data: 2016-06-28 09:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie modyfikacji do ogłoszenia.
Data: 2016-06-23 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator