Osiedle Chełmy - Adelmówek w Zgierzu
Informacje ogólne:

V kadencja (od czerwca 2015 r do czerwca 2019 r.)
Siedziba Osiedla: ul. Sadowa 6a (Starostwo Powiatowe w Zgierzu)
Kontakt: Elżbieta Frankowska - Przewodnicząca Zarządu
tel. 42 716 32 63, 606 496 670

Skład Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek:

 1. Elżbieta Frankowska - Przewodnicząca Zarządu
 2. Andrzej Kubiak - Wiceprzewodniczący Zarządu
 3. Danuta Potepa - członek Zarządu
 4. Beata Miśkiewicz - członek Zarządu
 5. Henryk Grabarczyk - członek Zarządu

 6. Janusz Sobolewski - Przewodniczący Rady
 7. Wojciech Budziarski - Wiceprzewodniczący Rady
 8. Jerzy Drygalski - członek Rady
 9. Andrzej Dzięciołowski - członek Rady
 10. Bożena Granosik - członek Rady
 11. Małgorzata Jaskulska (niezaprzysiężona)
 12. Grzegorz Maślak - członek Rady
 13. Adam Okoński - członek Rady
 14. Ewa Perczyńska-Urbaniak - członek Rady

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

Chełmska nr 2 prawa strona i od nr 1 do nr 15 lewa strona, Chopina, Głogowa, Grottgera, Iglasta, Lipowa, Lisia, Łódzka od nr 92 do końca prawa strona i od nr 83 do końca lewa strona, Malinowa, Myśliwska, Osiedlowa, Prosta, Rudnicka od nr 30 do nr 46 prawa strona i od nr 23 do nr 33 lewa strona, Rzemieślnicza, Sadowa, Sosnowa, Wiewiórcza, Zagajnikowa

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XVI/148/04

Opis granic - uchwała Nr XXVII/253/04

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XLVII/379/98 Rady Miasta Zgierza z dn. 18.06.1998 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Chełmy-Adelmówek


Ilość odsłon: 10400
Dokument wytworzył(a): Agnieszka Bereżewska, Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-20 12:40
Ostatnia zmiana: 2017-11-06 12:24
Zakres ostatniej zmiany: Wygaśnięcie mandatu Pana Lecha Lipowskiego z powodu śmierci.

Rejestr zmian - (34)
Data: 2017-11-06 12:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatu Pana Lecha Lipowskiego z powodu śmierci.
Data: 2015-10-05 12:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie błędu w nazwisku.
Data: 2015-09-16 13:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu osobowego oraz określenie funkcji w Radzie Osiedla.
Data: 2015-07-09 11:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie i aktualizacja artykułu..
Data: 2015-07-09 11:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji dot. I posiedzenia RO.
Data: 2015-06-12 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały Komisji Wyborczej.
Data: 2015-06-12 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o odwołaniu wyborów oraz obwieszczeń.
Data: 2015-06-12 10:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obwieszczenia i uchwały Komisji Wyborczej.
Data: 2015-05-28 14:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Obwieszczenia Komisji Wyborczej.
Data: 2015-05-12 09:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Informacji KW.
Data: 2015-03-16 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2015-03-16 13:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja o wyborach.
Data: 2015-02-12 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu ulic.
Data: 2013-08-27 12:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykaz ulic w trakcie aktualizacji.
Data: 2012-03-21 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu ulic.
Data: 2012-03-21 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana opisu granic.
Data: 2011-07-29 08:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu Rady Osiedla po wyborach.
Data: 2011-06-01 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obwieszczenia.
Data: 2011-05-25 12:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o wyłożeniu spisu wyborców.
Data: 2011-05-23 09:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodatkowy termin zgłaszania kandydatów.
Data: 2011-05-04 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2011-05-04 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja dot. zgłaszania kandydatów.
Data: 2011-04-08 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w wykazie ulic.
Data: 2011-04-08 11:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji dot. przeprowadzenia wyborów.
Data: 2011-03-25 14:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmieniony opis ulicy Rudnickiej w wykazie ulic jednostki.
Data: 2010-01-05 11:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów do kontaktu.
Data: 2008-11-18 10:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2008-11-18 10:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2008-11-18 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2008-11-18 09:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2008-11-18 09:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie numerów telefonów do kontaktu.
Data: 2007-07-31 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana okresu trwania kadencji Rady Osiedla.
Data: 2007-07-17 16:09Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Zmieniono wykaz osobowy jednostki wynikający z zakończenia się II kadencji oraz przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy - Adelmówek na III kadencję.
Data: 2007-07-02 14:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2007-06-20 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator