Osiedle Stare Miasto w Zgierzu
Wybory do Rady Osiedla – wrzesień  2018

We wrześniu br. upływa kadencja Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 30 września 2018 r.

W związku z powyższym, do dnia 21 czerwca 2018 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. rady osiedla.
 
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.

*************************
Informacje ogólne:

III kadencja
(od października 2014 r. do października 2018 r.)
Siedziba: Plac Jana Pawła II nr 16 (Urząd Miasta Zgierza)
Kontakt: Grażyna Kurasik - Przewodniczący Zarządu Osiedla 
tel. 505 031 149

Rada Osiedla Stare Miasto:

 1. Tadeusz Iwaniuk - Przewodniczący Rady Osiedla 
 2. Piotr Piotrowski - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

 3. Grażyna Kurasik - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
 4. Ewa Karlikowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 5. Anna Cybulska - Członek Zarządu Osiedla
 6. Magdalena Iwaniuk - Członek Zarządu Osiedla
 7. Sylwia Wilk - Członek Zarządu Osiedla

 8. Adam Bochra - Członek Rady Osiedla
 9. Tadeusz Kaźmierczak - Członek Rady Osiedla
 10. Wojciech Kociszewski - Członek Rady Osiedla
 11. Mirosław Kolenda - Członek Rady Osiedla
 12. Henryk Kurasik - Członek Rady Osiedla
 13. Marlena Ogrodnik - Członek Rady Osiedla
 14. Zdzisław Sobczak - Członek Rady Osiedla
 15. Ewa Zenfler - Członek Rady Osiedla

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

3 Maja (P 2-4A, N 1-5), Aleja Armii Krajowej, Bazylijska (A 1-38, A 42-97, A 40), Cegielniana, Ciosnowska (P 2-72, N 1-71), Dąbrowskiego (N 1-13), Długa (P 2-12, N 1-11), Gałczyńskiego (A 22 22B 25 46), Gołębia, Hoża, Kątna, Konopnickiej, Kosynierów, Kościuszki, Krótka, Księdza Popiełuszki (P 2-4, N 1-19), Łęczycka, Łódzka (P 2-20, N 1-23), Modrzewskiego, Musierowicza, Norwida, Obywatelska, Orzeszkowej, Owsiana, Parzęczewska (P 2-12, N 9), Piątkowska (P 26-28, N 29-81), Pietrusińskiego, Plac Jana Pawła II, Plac Targowy, Polna, Poprzeczna, Prusa, Pszenna, Reja, Romana Dmowskiego, Rydla, Skargi, Staszica, Szeroka, Targowa, Tuwima (P 2-6, N 1-21), Wąska, Wiatrakowa, Wojska Polskiego, Wróbla, Wspólna, Zachodnia, Zawadzka, Zbożowa, Żytnia.

A - wszystkie numery posesji, P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr V/31/2007

Opis granic - § 2 uchwały Nr XLVII/451/06

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XLVII/451/06 Rady Miasta Zgierza z dn. 28.04.2006 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.


Ilość odsłon: 8952
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-03-10 16:06
Ostatnia zmiana: 2018-05-18 16:25
Zakres ostatniej zmiany: Informacja o wyborach.

Rejestr zmian - (30)
Data: 2018-05-18 16:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o wyborach.
Data: 2017-08-03 14:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie Zarządu Osiedla.
Data: 2017-06-13 12:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja składu Rady Osiedla po posiedzeniu w dniu 8 czerwca br.
Data: 2017-03-10 16:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatu p. H. Urbanowskiego.
Data: 2017-02-10 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pan Henryk Urbanowski złożył rezygnację z mandatu dn. 31.01.2017 r.
Data: 2015-04-03 08:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wstąpienie w skład RO Pana Tadeusza Każmierczaka.
Data: 2015-03-23 15:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatu z powodu rezygnacji pana Jarosława Pietrzaka.
Data: 2014-11-14 10:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu Rady Osiedla III kadencji.
Data: 2014-10-06 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja z głosowania oraz wyniki wyborów.
Data: 2014-09-19 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja listy kandydatów.
Data: 2014-08-28 12:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji KW.
Data: 2014-08-26 14:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obwieszczenia OKW.
Data: 2014-08-07 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-08-07 12:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o wyborach do RO.
Data: 2013-09-27 09:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie Zarządu RO.
Data: 2013-09-11 12:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu ulic.
Data: 2013-08-27 12:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykaz ulic w trakcie aktualizacji.
Data: 2012-06-15 13:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wstąpienie w skład RO nowego członka.
Data: 2012-05-10 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla.
Data: 2011-02-01 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie adresu e-mail.
Data: 2010-11-10 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji dot. nowej kadencji.
Data: 2010-10-11 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wyniki wyborów do Rady Osiedla.
Data: 2010-09-15 14:50Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2010-09-15 14:47Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2010-09-15 14:44Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja informacji i obwieszczenia Komisji Wyborczej Osiedla Stare Miasto w Zgierzu
Data: 2010-07-07 12:20Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja informacji o wyborach do Rady Osiedla.
Data: 2010-01-05 12:42Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów do kontaktu.
Data: 2008-12-18 09:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu ulic.
Data: 2008-11-18 14:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie numerów telefonów do kontaktu.
Data: 2007-10-03 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie zarządu osiedla.
Data: 2007-06-21 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator