XXXV sesja RMZ
25 maja 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2017 roku,

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 56C, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej,

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/346/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2017,

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/418/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Miasto Zgierz,

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/387/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2017 r., uchwały Nr XXXII/415/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r., uchwały Nr XXXIV/437/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2017 r.,

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz,

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych,

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029,

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz, na rzecz Powiatu Zgierskiego, darowizny prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 1-23, Parzęczewskiej 13-21, Parzęczewskiej 14-22,  Parzęczewskiej 24, Parzęczewskiej 25-33, Parzęczewskiej 26-32, Parzęczewskiej 32A, Parzęczewskiej 34-40, Parzęczewskiej 34-46 i ulicy Łagiewnickiej.

Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Pkt 9. porządku obrad
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za rok 2016.

Pkt 10. porządku obrad
Akcja zima 2016/2017 – stan realizacji.

Pkt 11. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie na sesję RMZ2017-05-18 14:38 264.87 KB 

Ilość odsłon: 600
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-05-18 14:38
Ostatnia zmiana: 2017-05-18 14:38
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-05-18 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator