Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Zgierza
29 stycznia 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie Honorowego Patronatu dla Fundacji "Twój Poranek" Prezydentowi Miasta Zgierza.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2008 r.
 9. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w mieście. 
 10. Informacja na temat realizacji nadzoru opróżniania szamb i zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Zgierza.
 11. Informacja na temat planowanego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w zakresie mieszkań socjalnych.

 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  c) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2009,

  d) zmiany uchwały Nr XLIII/425/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie korzystania z ulg w komunikacji na liniach tramwajowych nr 11 i 46, 

  e) zmieniająca uchwałę Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza,

  f) zmieniająca uchwałę Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego finansowane z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa oraz Gminy Zgierz,

  g) darowizny nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6a,

  h) regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

  i) zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu, ul. 3 Maja 46a,

  j) wniesienia aportu do Spółki "Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Spółka z o.o.,

  k) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.

 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski. 
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Mięsok


Ilość odsłon: 717
Dokument wytworzył(a): Andrzej Mięsok - Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-01-23 14:45
Ostatnia zmiana: 2018-07-17 11:16
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana działu.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2018-07-17 11:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2018-07-17 11:14Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2009-01-23 14:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2009-01-23 14:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator