IV sesja RMZ - 17.01.2019 r.
17 stycznia 2019 r. – czwartek, godz. 17.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

eSesja (porządek i projekt uchwały)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę nr LII/675/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
*************

Relacje on-line z sesji Rady Miasta Zgierza VIII Kadencji

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że na podst. art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   obrady Rady Miasta Zgierza są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja on-line dostępna na kanale youtube - Urząd Miasta Zgierza
Nagrania obrad udostępniane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl/bip
- na stronie internetowej miasta Zgierza - www.miasto.zgierz.pl
Szczegółowe informacje dot. ochrony prywatności realizowane przez Prezydenta Miasta Zgierza znajdują się na stronie podmiotowej BIP.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2019-01-08 11:57 175.2 KB 

Ilość odsłon: 406
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-01-08 11:57
Ostatnia zmiana: 2019-01-08 11:57
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-01-08 11:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator