VI sesja RMZ - 28.02.2019 r. (zmiana porządku)
28 lutego 2019 r. , godz. 10.00, sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekt uchwały)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
 b) rozpatrzenia skargi ,
c) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Zgierz do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza".
d) zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2019-2020,
e) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz,
9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa .
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2018 roku.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.


                                                                                **********************************************

Relacje on-line z sesji Rady Miasta Zgierza VIII Kadencji

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że na podst. art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   obrady Rady Miasta Zgierza są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja on-line dostępna na kanale youtube - Urząd Miasta Zgierza
Nagrania obrad udostępniane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl/bip
- na stronie internetowej miasta Zgierza - www.miasto.zgierz.pl
Szczegółowe informacje dot. ochrony prywatności realizowane przez Prezydenta Miasta Zgierza znajdują się na stronie podmiotowej BIP.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2019-02-21 10:27 108.78 KB 
dokument Zmiana porządku obrad2019-02-25 15:09 171.39 KB 

Ilość odsłon: 378
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-02-21 10:27
Ostatnia zmiana: 2019-02-27 09:27
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie odnośnika do eSesji.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2019-02-27 09:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie odnośnika do eSesji.
Data: 2019-02-25 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana porządku obrad.
Data: 2019-02-21 10:27Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator