Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXV sesji RMZ

28 maja 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 9.00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Nadanie tytułów "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" przyznanych przez Radę Miasta Zgierza.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2009 r.,


  b) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,


  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/204/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zgierz w latach 2008-2014,

  d) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7, przy ul. Bolesława Leśmiana 1),


  e) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. poradni medycyny sportowej),


  f) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. poradni reumatologicznej),


  g) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. gabinetu fizjoterapii w Przychodni Rejonowej Nr 4, przy ul. Leopolda Staffa 10a ),


  h) Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu,


  i) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009  w zakresie zadań własnych,


  j) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,


  k) Projekt uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza,


  l) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.

 7. Informacja  Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z działalności za 2008 rok.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski. 
 12. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 1215
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-05-22 14:54
Ostatnia zmiana: 2009-05-27 09:22
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie projektów uchwał.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2009-05-27 09:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie projektów uchwał.
Data: 2009-05-25 08:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku do uchwały.
Data: 2009-05-22 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator