XVIII Sesja Rady Miasta Zgierza - 26.03.2020 - przy drzwiach zamkniętych
26 marca 2020 r. o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekty uchwał)

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Postanowienie Rady Miasta Zgierza w sprawie odbycia XVIII sesji RMZ przy drzwiach zamkniętych.
3. Uwagi do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski jednostek pomocniczych.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2019.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2019 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
a) zmiany uchwały nr XIV/170/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r.,
 
b) udzielenia odpowiedzi na wniosek,
 
c) zmiany uchwały Nr XIV/175/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,
 
d) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Rozwój potencjału turystycznego Gminy Miasto Zgierz" w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
 
e) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej" w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 
f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
 
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 149
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-03-18 09:20
Ostatnia zmiana: 2020-03-18 09:20
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-03-18 09:20Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator