Zgierska Spółka Wodna

siedziba: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45  (skr. pocz. 18)
tel. 42  715 12 95
fax 42  715 27 61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
adres www: www.wodkan.zgierz.pl

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu - Piotr Karasiewicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Karolina Masłowska
Członek Komisji Rewizyjnej - Andrzej Kozerski
Członek Komisji Rewizyjnej - Michał Dobrosław Dudkiewicz

Informacje:

Zgierska Spółka Wodna powstała i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). Decyzją Wojewody Łódzkiego została w dniu 22 lipca 1997 r. wpisana do księgi Wodnej Spółek Wodnych w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi pod pozycją 44.

Zadania Spółki określa statut i obejmują one:

  • ochronę czystości wód rzeki Bzury i innych cieków wodnych,

  • wykonywanie, utrzymanie, eksploatację urządzeń służących do ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniem,

  • działalność proekologiczna (wspieranie organizacji ekologicznych, działalność edukacyjna wśród młodzieży, prace badawcze).

W dniu 2 stycznia 2003 r. Zgierska Spółka Wodna wniosła przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 551 k.c.) do Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. obejmując w zamian 42.159 udziałów. Było to spowodowane koniecznością dostosowania zakresu działalności do zmian wprowadzonych w ustawie Prawo Wodne (zakaz prowadzenia przez spółki wodne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków).


Ilość odsłon: 4852
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-08-27 11:03
Ostatnia zmiana: 2015-01-12 15:33
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana organizacyjno-prawna.

Rejestr zmian - (8)
Data: 2015-01-12 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-12-18 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej.
Data: 2013-09-18 09:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie Zarządu.
Data: 2012-10-02 08:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Data: 2012-08-06 10:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana składu osobowego Zarządu.
Data: 2011-05-25 12:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji o składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Data: 2011-05-11 09:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie Członka Zarządu.
Data: 2010-03-12 12:44Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2007-08-27 11:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator