Wyjaśnienia PKW - dopisanie do spisu wyborców na własny wniosek

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:

  1. przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,
  2. przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali
  3. żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.


Ilość odsłon: 1480
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-06-22 13:13
Ostatnia zmiana: 2010-06-30 11:49
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana tytułu artykułu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2010-06-30 11:49Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana tytułu artykułu.
Data: 2010-06-22 13:13Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator