Bohdan Bączak - Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Urodzony 06.02.1971 r. w Zgierzu

Objął funkcję: 30.01.2015 r. - zarządzenie Nr 17/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza

Kontakt:
e-mail: bbaczak@umz.zgierz.pl
tel. 42 714 31 00
pokój 108 (I piętro)


Zastępca Prezydenta nadzoruje sprawy z zakresu:
 • urbanistyki, gospodarki przestrzennej i geodezji,
 • ochrony środowiska i rolnictwa,
 • gospodarki odpadami komunalnymi,
 • zamówień publicznych,
 • obsługi przedsiębiorców,
 • działalności gospodarczej,
 • transportu i komunikacji miejskiej,
 • gospodarki nieruchomościami i komunalizacji mienia,
 • mieszkalnictwa,
 • edukacji i młodzieży.
Sprawowanie w imieniu Prezydenta nadzoru nad komórkami organizacyjnymi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
 • Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji;
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi;
 • Wydział Zamówień Publicznych;
 • Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu;
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa;
 • Wydział Edukacji i Młodzieży.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza

Dodatkowe informacje:

Bohdan Bączak ma żonę i dwoje dzieci.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizował się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego. Posiada uprawnienia państwowe Ministra Skarbu Państwa z zakresu zarządzania spółkami Skarbu Państwa i zasiadania w radach nadzorczych tych spółek.
 
Pracę zawodową rozpoczął w 1993 roku jako Inspektor w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu. Pracował również jako Zarządca Komisaryczny i zastępca Pełnomocnika ds. prywatyzacji w Ł.P.P.U.H. „Północ” w Łodzi, Dyrektor Zarządzający w Spółce ENE w Łodzi, Kierownik Działu Pracowniczego i Biura Spółki w ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi oraz Prezes Zarządu w TBS w Zgierzu Sp. z o.o. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w TBS w Zgierzu Sp. z o.o. był Wiceprzewodniczącym rady nadzorczej tej Spółki.
 
Pełnił również wiele funkcji społecznych m. in. był Prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego,  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Łódzkiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, Członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Telewizji Satelitarnej „Dubois” w Zgierzu, ławnikiem dwóch kadencji w Kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Od 1993 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność".


Ilość odsłon: 17806
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-09-20 15:59
Ostatnia zmiana: 2019-01-03 11:56
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja numeru telefonu.

Rejestr zmian - (35)
Data: 2019-01-03 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja numeru telefonu.
Data: 2017-03-15 12:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2015-02-03 12:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2014-12-04 16:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Powołanie.
Data: 2014-10-15 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-10-14 17:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Powołanie Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2014-10-03 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie danych.
Data: 2014-10-01 10:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Odwołanie z funkcji.
Data: 2014-02-28 18:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-10-17 10:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w tytule.
Data: 2012-07-24 16:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-07-04 16:07Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana na stanowisku Asystenta I Zastępcy Prezydenta.
Data: 2012-07-03 16:07Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja zdjęcia.
Data: 2012-07-03 14:42Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja dodatkowych informacji.
Data: 2012-07-02 16:15Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Powołanie I Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2012-06-30 09:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana kompetencji.
Data: 2012-06-30 08:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Odwołanie Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta.
Data: 2011-08-05 12:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana numeru pokoju Asystenta.
Data: 2011-06-17 14:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2011-06-17 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2011-04-01 09:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu organizacyjnego UMZ.
Data: 2011-03-25 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawiony numer pokoju.
Data: 2011-03-25 09:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja danych dot. Asystenta Zastępcy Prezydenta.
Data: 2011-01-12 15:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMZ.
Data: 2010-12-10 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie zdjęcia i dodatkowych informacji.
Data: 2010-12-10 09:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2010-12-10 08:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zmiany osobowej na stanowisku I Zastępcy Prezydenta.
Data: 2010-10-12 09:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zakresu zadań.
Data: 2010-02-01 14:47Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana dot. Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi
Data: 2009-12-30 08:38Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Zmiana nazwy „Biuro Zamówień Publicznych” na „Wydział Zamówień Publicznych”.
Data: 2008-04-30 17:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie adres e-mail.
Data: 2008-01-04 14:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie adresu e-mail.
Data: 2007-12-20 13:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2007-12-20 13:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2007-12-03 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMZ.
Data: 2007-09-20 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator