Kalendarz wyborczy

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151.

Treść rozporządzenia, którego załącznik stanowi KALENDARZ WYBORCZY (format pdf)

 • do 2 października 2010 r.
  - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  - zawiadomienie odpowiednio PaństwowejKomisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
 • do 4 października 2010 r.
  - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • do 7 października 2010 r.
  - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
 • do 22 października 2010 r. do godz. 24.00
  - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • do 27 października 2010 r.
  - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
  do godz. 24.00 - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do 29 października 2010 r.
  - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 • do 31 października 2010 r.
  - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
  - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do 6 listopada 2010 r. 
  - rozplakatowanie obwieszczeń:
  a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
  kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
  b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
  z nimi
 • od 6 listopada 2010 r.
  - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
 • do 7 listopada 2010 r.
  powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
  - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • do 11 listopada 2010 r.
  - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 16 listopada 2010 r.
  - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
 • 19 listopada 2010 r. o godz. 24.00
  - zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 listopada 2010 r.
  - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 21 listopada 2010 r. godz. 8.00-22.00
  - głosowanie

Ilość odsłon: 1515
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-09-21 08:52
Ostatnia zmiana: 2010-09-29 11:38
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja kalendarza wyborczego.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2010-09-29 11:38Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja kalendarza wyborczego.
Data: 2010-09-21 08:52Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator