DOKUMENT ARCHIWALNY Wydział Działalności Gospodarczej

Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl

Naczelnik:

  • Hanna Pasikowska - pokój 116 - tel. 42 714 31 40

Pracownicy:

  • pokój 117 - tel. 42 714 31 41 lub 42 714 31 42

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


1. Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej należy w szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie przyjmowania i przesyłania wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji:
 3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 4) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, wygaszania oraz zawieszania i cofania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 6) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych;
 7) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;
 8) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego, w tym przygotowywanie projektów uchwał dotyczących regulaminu targowiska;
 9) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie określonym kompetencjami Wydziału;
10) udzielanie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku.

2. Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu "DG".


Ilość odsłon: 4403
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-11 15:41
Ostatnia zmiana: 2014-02-28 18:34
Zakres ostatniej zmiany: Wydział Działalności Gospodarczej z dniem 1 marca 2014 roku wchodzi w skład Wydziału Spraw Obywatelskich.

Rejestr zmian - (6)
Data: 2014-02-28 18:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wydział Działalności Gospodarczej z dniem 1 marca 2014 roku wchodzi w skład Wydziału Spraw Obywatelskich.
Data: 2014-01-08 10:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-12-13 11:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wynikająca ze zmiany Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-03-02 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana odnośnika.
Data: 2012-10-22 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2011-07-01 11:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z zarządzenia Nr 141/VI/2011 PMZ.
Data: 2010-10-11 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu.
separator