Projekty uchwał przekazane pod obrady LIV sesji RMZ

28 października 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zgierza”,

  b) nadania nazwy drodze wewnętrznej,

  c) stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Stare Miasto  w Zgierzu,

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r.,

  e) bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10,

  f) wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Zgierskiego darowizny nieruchomości gruntów położonych w Zgierzu stanowiących  ulicę 1 Maja,

  g) zmiany uchwały Nr LII/474/10  Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Miejskie Usługi Komunikacyjne,

  h) stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza,

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w trakcie V kadencji.
 10. Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski. 
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1113
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-21 16:04
Ostatnia zmiana: 2010-10-26 11:37
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie kolejnych projektów uchwał.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2010-10-26 11:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie kolejnych projektów uchwał.
Data: 2010-10-21 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator