Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Kontakt:

95-100 Zgierz, ul. ks. J. Popiełuszki 3a
 (I piętro nad Strażą Miejską)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

  • Renata Malinowska-Koralewska - pokój 3 - tel. 42 714 32 25

Zastępca Naczelnika:
  •  - 

Pracownicy:
  • pokój 5 - tel. 42 714 31 75

  • pokój 2 - tel. 42 714 32 26
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Do zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych jako zadań własnych w szczególności należy:
1) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, w tym środków inwestycyjnych dotyczących podległych placówek zdrowia i spraw społecznych;
2) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach dotyczących zdrowia i spraw społecznych;
3) organizowanie i współorganizowanie imprez związanych z profilaktyką zdrowotną i społeczną;
4) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie zdrowia i opieki społecznej;
5) nadzór ogólny nad działalnością ośrodków zdrowia i ośrodków pomocy społecznej;
6) realizacja polityki społecznej, a w szczególności opracowywanie strategii i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach i uprawnieniach;
7) prowadzenie spraw realizowanych przez Miasto, wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych programów dotyczących uzależnień;
8) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych;
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych;
10) nadzór i współpraca przy realizacji zadań Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej
11) nadzór nad wykonywanymi projektami rządowymi dotyczącymi zakresu prac Wydziału;
12) realizacja Budżetu Obywatelskiego na terenie Miasta;
13) realizacja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta Zgierza;
14) prowadzenie spraw związanych z przyjęciem repatriantów na terenie miasta Zgierza.

W Wydziale wyodrębnia się Zgierskie Centrum Seniora do zadań, którego w szczególności należy:
1) nadzór i współpraca przy realizacji zadań Domu Dziennego Pobytu „Senior - Wigor";
2) wprowadzenie oraz realizacja polityki senioralnej dla miasta Zgierza;
3) wprowadzenie oraz wydawanie Zgierskiej Karty Seniora dla uprawnionych mieszkańców miasta Zgierza;
4) organizowanie różnych wydarzeń w zakresie polityki senioralnej dla zgierskich seniorów;
5) podejmowanie inicjatyw związanych z realizacją polityki senioralnej;
6) przeprowadzanie ewaluacji w polityce senioralnej.


Ilość odsłon: 4426
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-11-02 09:53
Ostatnia zmiana: 2018-03-05 15:51
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana organizacyjno-prawna.

Rejestr zmian - (16)
Data: 2018-03-05 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2016-03-01 17:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu względem zmiany Regulaminu org.
Data: 2016-01-07 12:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-02-03 16:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-02-02 10:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-12-08 09:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-10-27 08:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 18:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-03-02 11:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana odnośnika.
Data: 2013-02-25 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana pokoju.
Data: 2013-02-20 10:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2012-10-22 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-10-03 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-02-02 11:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji o Pełnomocniku.
Data: 2011-11-02 11:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjna.
Data: 2011-11-02 10:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie opisu.
Data: 2011-11-02 09:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 280/VI/2011 PMZ.
separator