Bezpłatny transport dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków/zwrot kosztów dowożenia zapewnionego przez rodziców
Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Katarzyna Filipiak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a, piętro I, pok.4

Opis procedury:
1. Złożenie corocznie wniosku o:
1) organizację bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły, ośrodka lub
2) o zwrot kosztów dowożenia zapewnionego przez rodziców wraz z załącznikami.
2. W przypadku kontynuacji korzystania z bezpłatnego transportu  lub zwrotu kosztów dowożenia zapewnionego przez rodziców do wniosku należy dołączyć tylko załączniki, które wymagają aktualizacji.
3. Analiza formalna i merytoryczna wniosku.
4. Wyłonienie wykonawcy usługi transportowej w trybie przetargu nieograniczonego i podpisanie umowy usługi lub przygotowanie umowy na zwrot kosztów dowożenia zapewnionego przez rodzica i jej podpisanie między prezydentem miasta a rodzicami.
5. Wydanie skierowania na bezpłatny transport lub przekazanie 1 egz. umowy o zwrot kosztów dowożenia /w przypadku dowożenia przez rodziców/.
6. Przedłożenie rozliczenia wraz z kartą drogową, potwierdzona przez szkołę, przedszkole lub ośrodek do którego uczęszcza uczeń.
7. Miesięczne wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy usługi lub wypłata należności z tytułu poniesionych kosztów dowozu zapewnionego przez rodziców /w kasie Urzędu Miasta Zgierza lub na wskazane konto osobiste/.

Termin załatwienia sprawy:
1. Złożenie wniosku – do 30 czerwca przed rozpoczęciem danego roku  szkolnego.
2. Wypłata należności w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:
Bezpłatny transport lub zwrot kosztów przysługuje:
1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego -niepełnosprawnym dzieciom 5-letnim, 6-letnim oraz dzieciom, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
2) do najbliższej szkoły podstawowej - niepełnosprawnym uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
3) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
4) do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
a) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia,
b) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopniu głębokim – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.
 

Podstawa prawna:
- art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Załączniki:
- wniosek w sprawie bezpłatnego transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków/o zwrot kosztów dowożenia zapewnionego przez rodziców
- skierowanie na bezpłatny transport
- rozliczenie kosztów dowożenia zapewnionego przez rodziców
- karta drogowa

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek, skierowanie, rozliczenie2018-06-25 18:03 114.12 KB 

Ilość odsłon: 1960
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-25 12:56
Ostatnia zmiana: 2018-06-25 18:03
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja - zmiana przepisów i procedury.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2018-06-25 18:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja - zmiana przepisów i procedury.
Data: 2017-09-13 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2015-04-21 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2015-03-24 15:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-02-25 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator