DOKUMENT ARCHIWALNY Zamiana lokalu mieszkalnego lub socjalnego
Sprawę prowadzi:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa

Opis procedury:
1. Złożenie wniosków stron o zamianę lokalu mieszkalnego - socjalnego, potwierdzonych przez:
- wynajmującego lokal (właściciela, zarządcy domu),
- Dział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zgierza (pokój 004, parter).
2. Do każdego z wniosków załączenie:
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,
- aktualnego odpisu z księgi wieczystej obejmującej nieruchomość, na której znajduje się prywatny lokal mieszkalny,
- kserokopii dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu,
- pisemnej zgody właściciela lokalu na zamianę, w przypadku zamiany lokalu nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz,
- zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i członków rodziny, za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), jeżeli w wyniku zamiany wnioskodawca obejmie w najem lokal mieszkalny.
3. Załączenie innych odpowiednich dokumentów potwierdzających podawane dodatkowo informacje.

INTERNETOWA BAZA ZAMIANY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Termin załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta (parter)
Urząd Miasta Zgierza
plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opłaty:
Bez opłat.

Tryb odwołania:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Przy składaniu wniosków wymagana jest obecność wszystkich najemców.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- uchwała Nr XXXVI/391/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza.Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2015-04-27 10:16 210.72 KB 
dokument Wniosek2015-04-27 10:16 56 KB 

Ilość odsłon: 2331
Dokument wytworzył(a): Wydział Mieszkalnictwa
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-26 15:02
Ostatnia zmiana: 2019-05-06 13:29
Zakres ostatniej zmiany: Ujednolicenie wniosku i procedury

Rejestr zmian - (6)
Data: 2019-05-06 13:29Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Ujednolicenie wniosku i procedury
Data: 2015-04-27 10:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2015-04-27 10:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2014-12-30 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2014-12-30 11:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2014-03-21 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału.
Data: 2013-02-26 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator