Skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

Przewodnicząca:

Matczak Ada

Wiceprzewodniczący:

Misztal Mateusz Stanisław

Strójwąs Julia

Radni:

Andrzejewski Krystian

Brocki Mateusz Tadeusz

Kałęcka Zuzanna Magda

Lass Anna

Nowińska Natalia

Pal Adrian Bartłomiej

Rząb Natalia

Wilk Dominik Piotr

Winkler Mateusz

Wojtaszczyk Jakub

Ilość odsłon: 9031
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-03-06 13:00
Ostatnia zmiana: 2014-11-18 10:07
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja składu MRMZ VIII kadencji.

Rejestr zmian - (28)
Data: 2014-11-18 10:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu MRMZ VIII kadencji.
Data: 2014-01-03 15:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja składu wg uchwał RMZ.
Data: 2012-11-27 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu nowej kadencji MRMZ.
Data: 2012-11-06 14:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu MRMZ na kadencję 2012-2014.
Data: 2012-05-10 11:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatu człona MRMZ.
Data: 2011-10-11 08:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana opisu przy radnym MRMZ.
Data: 2011-10-06 13:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie opisów.
Data: 2011-09-30 13:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie osobowym MRMZ.
Data: 2011-09-28 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w opisach.
Data: 2011-09-16 13:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatów czterech członków MRMZ.
Data: 2011-07-27 14:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatu członka MRMZ Bartłomieja Zawadzkiego.
Data: 2011-01-19 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2011-01-19 08:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przypisanie funkcji radnym MRMZ.
Data: 2010-11-25 10:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie nowego składu osobowego MRMZ.
Data: 2010-05-14 14:54Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2010-05-14 14:24Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja składu osobowego MRMZ.
Data: 2009-09-30 13:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2009-09-30 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja składu osobowego MRMZ.
Data: 2009-07-31 13:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany w składzie osobowym MRMZ.
Data: 2009-05-12 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie składu osobowego MRMZ.
Data: 2009-04-17 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji archiwalnych.
Data: 2009-04-17 14:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana dot. przewodniczącego Z. Linkowskiego.
Data: 2009-04-10 13:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie nowego członka Rady.
Data: 2009-02-05 13:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany w składzie MRMZ wprowadzone uchwałą RMZ Nr XXXI/272/09.
Data: 2008-11-24 09:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji o członkach MRMZ.
Data: 2008-11-20 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji o radnych MRMZ.
Data: 2008-11-20 12:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana składu MRMZ.
Data: 2008-03-06 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: ZMiana formatowania tekstu.
Data: 2008-03-06 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator