Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019

*****************

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019

*****************

Komunikat z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2017/2018 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 
Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: od 22 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Wydział Edukacji i Młodzieży
Urzędu Miasta Zgierza


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego2018-02-06 16:02 374.46 KB 

Ilość odsłon: 3902
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-27 12:21
Ostatnia zmiana: 2018-02-22 11:54
Zakres ostatniej zmiany: Poprawienie odnośnika.

Rejestr zmian - (22)
Data: 2018-02-22 11:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2018-02-14 14:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji.
Data: 2018-02-06 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu i formularza deklaracji.
Data: 2018-01-26 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2018-01-26 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń.
Data: 2017-03-28 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia.
Data: 2017-03-22 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji.
Data: 2017-03-16 11:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja deklaracji.
Data: 2017-03-14 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu z 14.03.2017 r.
Data: 2017-02-22 13:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2017-02-06 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2016-05-05 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Data: 2016-02-29 10:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2016-02-29 10:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu oraz zasad rekrutacji.
Data: 2016-01-28 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji na rok szkolny 2016/2017.
Data: 2015-05-12 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o postępowaniu uzupełniającym.
Data: 2015-02-26 09:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.
Data: 2014-05-05 08:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o postępowaniu uzupełniającym.
Data: 2014-02-27 10:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja poprawionego regulaminu.
Data: 2014-02-26 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja regulaminu rekrutacji.
Data: 2013-03-01 11:43Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Zmiana daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
Data: 2013-03-01 06:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kart.
Data: 2013-02-27 12:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator