Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018

*****************

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018 (plik .pdf)

*****************

Komunikat z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w dniu 10 marca 2017 r. Prezydent Miasta Zgierza podpisał zarządzenie Nr 50/VII/2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 153 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (plik .pdf) w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: 24 marca 2017 r. – 30 marca 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 5 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 14 kwietnia 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 5 maja 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 27 czerwca 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 8 maja 2017 r. do 9 maja 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 28 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 10 maja 2017 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30 czerwca 2017 r.

*****************

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 zostaną określone przez organ prowadzący do dnia 15 kwietnia 2017 r.;
  • Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria organ prowadzący poda do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r.

*****************

Dokumenty określających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018.

Komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz  na rok szkolny 2017/2018:

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa:Ilość odsłon: 3378
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-27 12:21
Ostatnia zmiana: 2017-03-28 16:04
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja zarządzenia.

Rejestr zmian - (17)
Data: 2017-03-28 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia.
Data: 2017-03-22 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji.
Data: 2017-03-16 11:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja deklaracji.
Data: 2017-03-14 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu z 14.03.2017 r.
Data: 2017-02-22 13:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2017-02-06 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2016-05-05 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Data: 2016-02-29 10:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2016-02-29 10:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu oraz zasad rekrutacji.
Data: 2016-01-28 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji na rok szkolny 2016/2017.
Data: 2015-05-12 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o postępowaniu uzupełniającym.
Data: 2015-02-26 09:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.
Data: 2014-05-05 08:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o postępowaniu uzupełniającym.
Data: 2014-02-27 10:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja poprawionego regulaminu.
Data: 2014-02-26 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja regulaminu rekrutacji.
Data: 2013-03-01 11:43Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Zmiana daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
Data: 2013-03-01 06:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kart.
Data: 2013-02-27 12:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator