Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza - wyniki wyborów
Z b i o r c z y   P r o t o k ó ł głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

*********************

W dniu 31 sierpnia 2014 r. zakończyła się kadencja 2012 - 2014 MRMZ.

Zgodnie z zapisem Statutu MRMZ kolejne wybory powinny odbyć się w tym samym roku, do końca października.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski  w dniu 1 października br. ogłosił wybory do MRMZ na dzień 30 października 2014 r.

Wybory przeprowadzone będą w 9 okręgach wyborczych, które ustalił Prezydent Miasta Zgierza w zarządzeniu Nr 250/VI/2014 z dnia 3 października 2014 r.

W dniu wyborów lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uchwałą Nr XXVIII/264/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. wprowadzono zapis, iż: "Liczba mandatów w poszczególnych okręgach zależna jest od liczby wyborców w danym okręgu:
1) w okręgach wyborczych do 100 wyborców – 1 mandat;
2) w okręgach wyborczych do 300 wyborców – 2 mandaty;
3) w okręgach wyborczych, w których liczba wyborców  przekracza 300 – 3 mandaty.".

Ilość odsłon: 975
Dokument wytworzył(a): Sylwia Bełkowska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-10-06 09:37
Ostatnia zmiana: 2014-11-03 13:44
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja protokołu zbiorczego.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2014-11-03 13:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja protokołu zbiorczego.
Data: 2014-10-06 09:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator