Zespół do wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Uchwała nr X/105/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku z wyborami ławników na kadencję 2016 - 2019.

Skład Zespołu:

1) Aneta Markowska - Sędzia Sądu Rejonowego w Zgierzu - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Zgierzu;

2) Beata Świątczak - radna Rady Miasta Zgierza;

3) Bartosz Janiszewski - radny Rady Miasta Zgierza;

4) Andrzej Piłacik - radny Rady Miasta Zgierza;

5) Robert Chocholski - Sekretarz Miasta Zgierza - przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie dla Rady Miasta Zgierza opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności, w zakresie spełniania przez zgłaszanych kandydatów wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późń. zm.).

Zespół przedstawi Radzie Miasta Zgierza opinię na sesji w październiku 2015 r.


Ilość odsłon: 964
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-07-16 13:44
Ostatnia zmiana: 2015-07-16 13:44
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2015-07-16 13:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator