Petycja mieszkańców w sprawie wycinki drzewa
  • Data złożenia petycji: 29.02.2016 r.
  • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana:
    Mieszkańcy
    Petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
Ze skanu petycji i odpowiedzi wyłączono jawność części dokumentu w zakresie danych osobowych - adresu oraz podpisów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji  publicznej (Dz.U.2014.782) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195);
jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Petycja (skan)2016-03-15 17:27 150.41 KB 
dokument Odpowiedź (skan)2016-05-25 14:55 104.29 KB 

Ilość odsłon: 741
Dokument wytworzył(a): Mieszkańcy; Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-03-15 17:27
Ostatnia zmiana: 2016-05-25 14:55
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja odpowiedzi na petycję.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2016-05-25 14:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na petycję.
Data: 2016-03-15 17:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator