Nieodpłatna pomoc prawna
 • Porozumienie "Adwokaci dla Zgierzan" - od dnia 16 czerwca 2015 roku w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, sala 110) - zapisy osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16 - parter) lub telefonicznie 42 714 31 57.   

 • Porozumienie "Adwokaci dla Seniorów" - od dnia 24 stycznia 2017 r. raz w miesiącu (we wtorek) w godz. 16:00-18:00 bezpłatne porady prawne dla seniorów w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (ul. ks. J. Popiełuszki 3a, pok. 1) - zapisy osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza (ul. Popiełuszki 3a - I piętro nad Strażą Miejską, pok. 2 i 3) lub telefonicznie 42 714 32 26.

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu zgierskiego, tak jak w całym kraju, działa system darmowej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu zgierskiego jest to siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10/12 - tel. 697 664 254 (Internat LO)
 2. Ozorków, ul. Lotnicza 1 - tel. 697 664 236 (Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie)
 3. Parzęczew, ul. Południowa 1 - tel. 665 530 274 (Urząd Gminy w Parzęczewie)
 4. Stryków, ul. Kościuszki 29 - tel. 665 529 866 (Przychodnia rejonowa w Strykowie)
 5. Zgierz - ul. Sadowa 6a - tel. 665 530 272
  poniedziałek w godz. 08:00-12:00 (Radca Prawny);
  wtorek w godz. 12:00-16:00 (Adwokat);
  środa w godz. 12:00-16:00 (zamiennie Radca Prawny/Adwokat);
  czwartek w godz. 08:00-12:00 (Adwokat);
  piątek w godz. 08:00-12:00 (Radca prawny).
 6. Zgierz - ul. Długa 49 - tel. 665 530 518
 7. poniedziałek w godz. 08:00-12:00 (Adwokat);  
  wtorek w godz. 12:00-16:00 (Radca Prawny);
  środa w godz. 08:00-12:00 (zamiennie Radca Prawny/Adwokat);  
  czwartek w godz. 08:00-12:00 (zamiennie Radca Prawny/Adwokat);
  piątek w godz. 08:00-12:00 (zamiennie/ Radca Prawny/Adwokat).
 8. Głowno, ul. Norblina 1 - tel. 665 530 294 (Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Głownie)
W wyznaczone dni, dyżury pełnią radcowie prawni albo adwokaci.
Podane numery telefonów czynne są tylko podczas dyżurów.
Dyżurujący prawnicy nie mogą udzielać porad prawnych telefonicznie.
Kontakt telefoniczny służy tylko następującym celom:
- udzielanie ogólnej informacji na temat systemu bezpłatnej pomocy prawnej,
- sprawdzanie planu dyżurów,
- umówienie się z prawnikiem na wizytę.

Nieodpłatna pomoc prawna jest prowadzona w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Lokale udostępnione przez gminy do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Parzęczew oraz Stryków, natomiast lokale powiatowe to punkty w Zgierzu oraz w Głownie.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymuje:
1) młodzież do 26. roku życia,
2) osoby fizyczne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej od minimum roku,
3) osoby, które ukończyły 65 lat,
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym i o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyj nym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji można znaleźć:
1) w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
2) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Harmonogram2017-06-06 15:01 140.97 KB 

Ilość odsłon: 2141
Dokument wytworzył(a): Wojciech Brzeski - Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-03-21 11:48
Ostatnia zmiana: 2017-06-06 15:01
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja harmonogramu.

Rejestr zmian - (9)
Data: 2017-06-06 15:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramu.
Data: 2017-05-04 12:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramu.
Data: 2017-02-20 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2017-01-20 11:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji.
Data: 2017-01-20 11:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja dyżurów.
Data: 2016-10-07 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramu oraz publikacja nr telefonów.
Data: 2016-07-04 13:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana godzin pracy w punkcie Zgierz.
Data: 2016-06-10 14:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana godzin.
Data: 2016-05-11 15:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana godzin.
Data: 2016-03-21 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator