kadencja
2016-2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IX KADENCJI MRMZ


Biuro Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17 (Centrum Kultury Dziecka)
tel. 512 201 941

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza jest
Pani Renata Malinowska-Koralewska - Pełnomocnik ds. Młodzieży,
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

separator