Władze Miasta

 Prezydent Miasta Zgierza

  • Prezydent jest organem wykonawczym.

  • Prezydent wykonuje uchwały Rady oraz zadania Miasta określone przepisami prawa i Statutem Miasta Zgierza. 

  • Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje Zastępcę Prezydenta lub Zastępców Prezydenta oraz określa ich liczbę. 

  • Prezydent jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

  • Sprawy załatwiane drogą elektroniczną: e-urzad@umz.zgierz.pl

 

Rada Miasta Zgierza

  • Komisje Rady, Prezydent i podporządkowane mu jednostki organizacyjne Miasta oraz jednostki pomocnicze działają pod kontrolą Rady, której są zobowiązane składać sprawozdania ze swej działalności.

  • Rada składa się z 23 radnych wybranych przez mieszkańców Miasta.

  • Sesje Rady Miasta Zgierza odbywają się zwykle w ostatni czwartek miesiąca w sali konferencyjnej UMZ (sala 114 - I piętro). Posiedzenia mają charakter otwarty.

  • Biuro Rady Miasta Zgierza - tel. 42 714 31 02 - UMZ, Plac Jana Pawła II 16, pokój 109.
separator