Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie miasta oraz organizacje zrzeszone z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza:
*gwiazdką oznaczone OPP uprawnione do 1% z PIT w 2016 r.


Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu* Stowarzyszenie Koszykówki Mag-Rys Zgierz Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II* Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu* Fundacja Medor - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu* Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba* Pomocna Dłoń* Stowarzyszenie KAMELEON* Fundacja "Twój Poranek"* Polski Związek Niewidomych Liga Kobiet Polskich Stowarzyszenie EZG Stowarzyszenie Przedemerytów i Emerytów „Pomoc” Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum” Zgierz Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacja "Twórczy, Aktywni" Fundacja Niebieskie Migdały Fundacja Wspierania Samodzielnego Rodzicielstwa i Dzieci z rodzin niepełnych Jeden+
separator