O Nas
Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza VIII kadencji 2014-2016 to 13 młodych ludzi. Uczymy się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych będących okręgami wyborczymi, w których zostaliśmy wybrani przez swoich rówieśników na przedstawicieli zgierskiej młodzieży.

Podczas pierwszej Inauguracyjnej Sesji złożyliśmy uroczyste ślubowanie: "Ślubuję uroczyście jako młodzieżowy radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Miasto Zgierz, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady".

W tym ważnym dniu otrzymaliśmy również zaświadczenia o wyborze. Swoją działalność na rzecz zgierskiej młodzieży pełnić będziemy do 31 sierpnia 2016 r. Ze swego grona wybraliśmy przewodniczącą Adę Matczak –  licealistkę z Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza oraz dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali wybrani Mateusz Misztal
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica oraz Julia Strójwąs uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.

Naszym celem jest reprezentowanie zgierskiej młodzieży przed władzami naszego miasta. Jesteśmy również gotowi na czynne angażowanie się w działania charytatywne, kulturalne, edukacyjne jak i sportowe. Będziemy wychodzić do rówieśników także z własnymi inicjatywami.

Aby nasze działania były jeszcze bardziej efektywne zapraszamy Was - młodych zgierzan do współpracy z nami. Kontakt oraz informacje o podejmowanych przez nas przedsięwzięciach znajdziecie w pozostałych zakładkach.

Młodzieżowa RMZ

separator