Wybory do Parlamentu Europejskiego - 07.06.2009 r.
Wyniki wyborów 2009-06-08 13:39 Ustanowienie operatorów informatycznej obsługi OKW 2009-06-01 09:53 Zasady udziału w wyborach - komunikat 2009-05-19 10:55 Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych 2009-05-19 10:52 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu 2009-05-13 12:23 Komunikat o uruchomieniu usługi udostępnienia rejestru wyborców na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 2009-05-13 12:07 Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych (zmiana) 2009-05-13 11:27 Ustanowienie koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 2009-05-07 15:52 Ustanowienie operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej 2009-05-07 15:51 Obwodowe Komisje Wyborcze - granice, numery i siedziby 2009-05-05 15:01 Komitety Wyborcze - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2009-04-07 11:27 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Zgierza 2009-03-18 09:53 Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów 2009-03-18 09:30 Wpis do rejestru wyborców obywateli UE niebędących obywatelami polskimi - do dnia 9 kwietnia 2009 r. 2009-02-19 12:28
separator