Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

siedziba:
Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16, Zgierz 95-100

pokój 113
tel. 42 714 32 20, 42 714 32 22
fax 42 714 32 23

telefon kontaktowy
(w godz. 8.00-16.00)
510 068 222

(w godz. 16.00-08.00)

42 716 44 58

Pod tym numerem można zgłaszać wszelkie sygnały mogące świadczyć o potencjalnym niebezpieczeństwie, można się również dowiedzieć, jak reagować w przypadku takich sytuacji.

Regionalny System Ostrzegania

Funkcjonowanie struktur zarządzania kryzysowego
(prezentacja .pdf)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza

Dostęp do informacji
podczas sytuacji kryzysowej jest bardzo istotny, a zyskuje na znaczeniu zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba ewakuacji.
Mimo że technika przez lata posunęła się naprzód, cel - polegający na wykorzystywaniu mediów do jak najszybszego informowania opinii publicznej o niebezpieczeństwie - nie zmienił się.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie podczas zagrożeń, mogą dostarczać opinii publicznej zarówno informacje na temat sytuacji kryzysowej, jak i instrukcje.
Stacje radiowe i telewizyjne zapewniają w szybszy sposób dostęp do informacji. Zaopatrz się w radioodbiornik na baterie nastawiony na lokalne wiadomości lub audycję lokalną na żywo z udziałem słuchaczy. 

Akcja zima
separator