Obwieszczenie dot. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 września 2018 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu 2018-10-17 13:20 Obwieszczenie dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu 2018-09-17 15:49 Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu 2018-08-16 11:21 Zawiadomienie o rozstawienia wyciągu służąceggo do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSIR Malinka 2018-08-10 18:38 Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu 2018-07-20 14:23 Obwieszczenie dot. rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR „Malinka" w Zgierzu 2018-07-12 14:05 Obwieszczenie dot. eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu 2018-06-26 16:03 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu - złoża kruszywa naturalnego/piasku/Proboszczewice w Zgierzu 2018-06-15 15:10 Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu 2018-04-13 13:01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR "Malinka" w Zgierzu 2018-04-06 13:20 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 2018-03-29 14:45 Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu 2018-03-20 15:25 Zbieranie i przetwarzanie odpadów (raport o oddziaływaniu na środowisko - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu) 2017-06-12 09:56 Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane (decyzja) 2017-03-24 11:13 Budowa zespołu budynków centrum handlowo - usługowego z częścią gastronomiczną, biurową i rozrywkową wraz z infrastrukturą techniczną (decyzja) 2017-02-17 16:25 Budowa magistrali zachodniej od ujęcia wody do ul. Musierowicza w Zgierzu (decyzja) 2017-01-11 10:52 Uruchomienie instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (podjęcie zawieszonego postępowania) 2016-12-14 13:45 Budowa stacji paliw płynnych z myjnią samochodową (automatyczną lub ręczną) oraz z zapleczem socjalno - biurowym (zawieszenie postępowania) 2016-10-24 15:45 Przetwarzanie odpadów niezawierających substancji niebezpiecznych (wydanie decyzji) 2016-09-19 15:09 Budowa hali produkcyjno-magazynowej (zakończenie postępowania) 2016-09-06 15:16 Budowa budynków produkcyjno-magazynowych do przewijania i magazynowania przędzy, budowie budynku socjalno-biurowego, budowie budynku łącznika pomiędzy projektowanymi budynkami a istniejącym budynkiem farbiarni oraz budowie parkingu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 2016-08-01 12:06 Zorganizowanie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (umorzenie postępowania) 2016-06-24 10:35 Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego (umorzenie postępowania) 2016-06-16 16:00 Unowocześnienie procesu produkcyjnego tj,: zakup innowacyjnego umaszynowienia w zakładzie produkcji wyrobów mięsnych i garmażu (zakończenie postępowania) 2016-06-03 15:31 Zbierania i przetwarzania odpadów - rozszerzenie działalności (zakończenie postępowania) 2016-04-21 09:38 Strona 1 z 5 >>
separator