Wybory Samorządowe 2010
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ordynacji wyborczej wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza Prezes Rady Ministrów.

Premier Donald Tusk wyznaczył datę pierwszej tury wyborów samorządowych na 21 listopada 2010 r.
Druga tura odbędzie się 5 grudnia 2010 r.


Wyniki wyborów - II tura Wybory Prezydenta Miasta Zgierza - 5 grudnia 2010 r. Wyniki wyborów samorządowych - Zgierz 2010 Wyniki wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego Kalendarz wyborczy Okręgi wyborcze Obwody głosowania Wykaz zarejestrowanych list kandydatów w wyborach samorządowych 2010 Głosowanie przez pełnomocnika Wyłożenie do wglądu spisu wyborców Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym Ustanowienie koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych Powołanie operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza w Zgierzu - uchwały, komunikaty i informacje Powiatowa Komisja Wyborcza - komunikaty i Informacje Wojewódzka Komisja Wyborcza - komunikaty i informacje Komunikaty i informacje Komisarza Wyborczego w Łodzi Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - liczba radnych Informacja PKW - termin przeprowadzenia wyborów samorządowych Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Komunikat PKW Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Zgierza Składy osobowe i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych Strona 1 z 2 >>
separator