Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu zdolności produkcyjnej hurtowni mięsa i wędlin zakładu ZYGA GROUP S. C." Obwieszczenie dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" Budowie centrum logistycznego, magazynowego, składowego z alternatywą lekkiej produkcji wraz z urządzeniami technicznymi oraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną (zawiadomienie stron postępowania) Obwieszczenie dot. „Wykonania zespołu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych - studni głębinowych nr 2 i 3 w miejscowości Zgierz, ul. Daleka 1" (zakończenie postępowania) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca, środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu dotychczas prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów (zakończenie postępowania) Obwieszczenie dot. „Rozbudowy zakładu BSG Sp. z o. o. w Zgierzu przy ulicy Struga 20" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ Proboszczewice w Zgierzu, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Witosa Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych-studni S2 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" Budowa Centrum produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wszczęcie postępowania) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. wydania decyzji odmawiającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Obwieszczenie dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie o wycofaniu wniosku spółki PGE Energia Odnawialna S.A. dot. budowy farmy fotowoltaicznej Obwieszczenie o rozstawienia wyciągu służąceggo do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSIR Malinka Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów Strona 1 z 2 >>
separator