Obwieszczenie dot. „Rozbudowy zakładu BSG Sp. z o. o. w Zgierzu przy ulicy Struga 20" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa centrum logistycznego, magazynowego, składowego z alternatywą lekkiej produkcji wraz z urządzeniami technicznymi oraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, ul. Łanowa w Zgierzu Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ Proboszczewice w Zgierzu, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Witosa Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych-studni S2 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego" Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" Budowa Centrum produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wszczęcie postępowania) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. wydania decyzji odmawiającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Obwieszczenie dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie o wycofaniu wniosku spółki PGE Energia Odnawialna S.A. dot. budowy farmy fotowoltaicznej Obwieszczenie o rozstawienia wyciągu służąceggo do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSIR Malinka Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR „Malinka" w Zgierzu Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu (przedłużenie terminu) Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu urządzenia do pakowania produktów roślinnych planowanego do zlokalizowania na terenie Zakładu Agro-Land w Zgierzu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR "Malinka" w Zgierzu Strona 1 z 2 >>
separator