Działalność gospodarcza
Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rejestracja w CEIDG jest WOLNA OD OPŁAT Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie / ewidencji pół biwakowych Zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich Zaszeregowanie pola biwakowego i wpis do ewidencji pól biwakowych
separator