Jak Załatwić Sprawę


BUDYNEK ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA
URZĘDNICY PRACUJĄ W NIŻEJ PODANYCH GODZINACH

W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY PROSIMY O:
TELEFON 42 71 95 100
E-MAIL e-urzad@umz.zgierz.pl
wniosek na skrytkę e-puap: /4ebn4d0m4f/skrytka

KASY NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
plac Jana Pawła II 16 (parter)
95-100 Zgierz

tel. 42 7143 149 lub 157
faks 42 7143 115
e-mail e-urzad@umz.zgierz.pl

Spis telefonów UMZ - centrala 42 716 28 54

  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka: /4ebn4d0m4f/skrytka

  Godziny pracy Urzędu Miasta Zgierza:
  poniedziałek, środa, czwartek, 8.00 - 16.00
  wtorek 8.00 - 17.00
  piątek 8.00 - 15.00

  Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego:
  poniedziałek, środa, czwartek, 8.00 - 16.00
  wtorek 8.00 - 17.00
  piątek 8.00 - 15.00

  Godziny otwarcia kas UMZ:

  Podatki i opłaty - pokój 018 - tel. 42 7143 123
  poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 14.30
    wtorek 8.00 - 15.30
  piątek 8.00 - 13:30

  Wydział Księgowości - pokój 014 - tel. 42 7143 214
  poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 15.00
  wtorek 8.00 - 16.00
  piątek 8:00 - 14:00

   Załatwianie spraw (przyjmowanie, obieg i kolejność) w Urzędzie Miasta Zgierza odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
   • Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)

   • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67)

   • Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza.

   Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przyjmowania interesantów z zachowaniem wszelkich zasad kultury, służenia interesantowi fachową informacją i pomocą oraz sprawnym i zgodnym z prawem załatwieniem przedłożonej sprawy.


   Elektroniczna Skrzynka Podawcza /4ebn4d0m4f/skrytka

   Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Zgierza oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

   Urząd Miasta Zgierza przyjmuje dokumenty elektroniczne:
   1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl (/4ebn4d0m4f/skrytka) lub na konto e-urzad@umz.zgierz.pl  
   2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej (np. Pen Drive).

   Urząd Miasta Zgierza akceptuje następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
   1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP, POP3,
   2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
   3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, Open Document (.odt);
   4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif, .tif (.tiff), .png, .svg;
   5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

   Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej - Jak załatwić sprawę. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Zgierza muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

   Inne wymagania:
   1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Zgierza;
   2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;
   3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

   Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych odbywa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16, parter) w godzinach pracy Urzędu.

separator