Wybory Ławników na kadencję 2016 – 2019
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Miasta Zgierza wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi i do Sądu Rejonowego w Zgierzu do końca października 2015 r.

Uchwała nr XIII/158/15 Rada Miasta Zgierza z dnia 29.10.2015 r.w sprawie wyboru ławników na lata 2016-2019

Szczegółowe informacje - tel. 42 7143 102, 42 7143 109.

Informacja dla kandydatów (wzory dokumentów) Liczba wybieranych ławników na kadencję 2016-2019 Zespół do wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
separator