Wybory Samorządowe 2018 UWAGA! KOMITETY WYBORCZE - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2018-09-17 10:17 Powołanie Pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej 2018-09-14 14:29 Powiatowa Komisja Wyborcza w Zgierzu - powołanie, skład, dyżury 2018-09-13 15:18 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi - powołanie, skład, dyżury 2018-09-13 13:29 Obwody głosowania - numery i granice (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza) 2018-09-12 15:32 Miejska Komisja Wyborcza w Zgierzu - powołanie, skład, dyżury 2018-09-11 17:16 Prawo wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego (Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II) 2018-09-07 14:37 Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (wzory, zasady, tryby) 2018-08-31 14:31 Numery i granice okręgów wyborczych, liczba radnych powiatowych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziba powiatowej komisji wyborczej (Obwieszczenie Starosty Zgierskiego) 2018-08-28 11:21 Wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego (Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego) 2018-08-28 11:11 Numery i granice okręgów wyborczych, liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziba miejskiej komisji wyborczej (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza) 2018-08-22 12:05 Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych oraz terminy załatwiania spraw (informacje PKW) 2018-08-17 14:58 Warunki udziału obywateli polskich (informacja PKW) 2018-08-17 14:50 Warunki udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (informacja PKW) 2018-08-17 14:47 Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Zgierza przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-16 16:13 Powołani urzędnicy wyborczy 2018-05-18 16:18 Zasady dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach 2018-02-23 14:57
separator