Nabory do pracy stanowisko urzędnicze: od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2020-06-22 16:05 stanowisko urzędnicze: Od Inspektora do Starszego Inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2020-06-08 14:58 stanowisko dyrektora: Miejskie Przedszkole nr 7 w Zgierzu, Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu 2020-06-04 12:13 stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Służbie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2020-05-20 15:29 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy (wynik) 2020-05-07 15:14 stanowisko pracy: Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2020-04-16 15:29 stanowisko pracy: Główny Specjalista w Stanowisku ds. Egzekucji w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2020-03-27 11:50 stanowisko pracy: Podinspektor w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy (wynik) 2020-03-26 14:47 stanowisko pracy: Radca Prawny - Obsługa Prawna w Biurze Prawno-Administracyjnym Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2020-03-03 14:01 stanowisko urzędnicze - od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2020-02-28 13:37 stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej (wynik) 2020-02-25 14:12 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Obsługi Klienta w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Wydziale Organizacyjnym (wynik) 2020-02-18 15:16 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Organizacyjnym w Stanowisku ds. Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2020-02-06 15:05 Stanowisko urzędnicze: od Inspektora do Głównego Specjalisty w Wydziale Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2019-12-23 14:16 stanowisko urzędnicze: od Inspektora do Głównego Specjalisty w Biurze Funduszy i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2019-12-23 14:11 stanowisko urzędnicze: od Podinspektora do Inspektora w Biurze Funduszy i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2019-12-10 09:33 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Obsługi Klienta w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Wydziale Organizacyjnym (wynik) 2019-11-21 13:20 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Organizacyjnym w Stanowisku ds. Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2019-10-25 14:01 stanowisko urzędnicze: od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2019-10-22 16:15 ogłoszenie o naborze: 4 etaty na stanowisko – aplikant (strażnik miejski) Straży Miejskiej w Zgierzu 2019-09-30 16:17 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Organizacyjnym w Stanowisku ds. Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Zgierza (nierozstrzygnięty) 2019-09-05 15:08
separator