Dziennik zmian z dnia: << 2019-01-14 >>    [Chronologicznie]
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Data: 2019-01-14 12:38 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników - powołanie komisji
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku Data: 2019-01-14 12:36 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników - powołanie komisji
Tytul: Karta Dużej Rodziny (uwaga: nowe wzory kart) Data: 2019-01-14 08:57 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
separator