Dziennik zmian: Strona 1 z 461  >>    [Dziennie]
Tytul: Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych Data: 2018-07-23 15:33 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz Data: 2018-07-20 15:51 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Aktualizacja ewidencji.
Tytul: Zbieranie i przetwarzanie odpadów (raport o oddziaływaniu na środowisko - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu) Data: 2018-07-20 15:49 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Publikacja obwieszczenia.
Tytul: Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów Data: 2018-07-20 15:45 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Data: 2018-07-20 14:24 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Publikacja zawiadomienia.
Tytul: Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Data: 2018-07-20 14:23 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: stanowisko dyrektora: Szkoła Podstawowej nr 4 w Zgierzu Data: 2018-07-19 16:07 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: stanowisko dyrektora: Szkoła Podstawowej nr 4 w Zgierzu Data: 2018-07-19 16:06 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Data: 2018-07-18 15:13 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Aktualizacja rejestru.
Tytul: Konkurs ofert - przebudowa ulicy Jedlickiej w Zgierzu Data: 2018-07-18 15:08 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Zgierza Data: 2018-07-17 11:16 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Zmiana działu.
Tytul: Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Zgierza Data: 2018-07-17 11:14 Wprowadził(a): Grażyna Cembala Opis zmian: Zmiana działu.
Tytul: Program współpracy na rok 2017 Data: 2018-07-17 10:58 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Publikacja sprawozdania za rok 2017.
Tytul: ul. Łódzka 22 (przetarg 12.09.2018) Data: 2018-07-16 16:02 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym Data: 2018-07-16 13:47 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Obwieszczenie dot. rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR „Malinka" w Zgierzu Data: 2018-07-12 14:05 Wprowadził(a): Joanna Snarska Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR „Malinka" w Zgierzu Data: 2018-07-12 13:56 Wprowadził(a): Joanna Snarska Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: ul. Ciosnowska 16 m. 16, ul. Łódzka 63 m. 3 (przetarg 14.09.2018) Data: 2018-07-10 15:02 Wprowadził(a): Marcin Nowak Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: ul. Długa 66 m. 42 (przetarg 14.09.2018) Data: 2018-07-10 14:59 Wprowadził(a): Marcin Nowak Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: ul. Powstańców Śląskich 6A m. 20 (przetarg 14.09.2018) Data: 2018-07-10 14:56 Wprowadził(a): Marcin Nowak Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: ul. Ks. Rembowskiego 6 m. 10 (przetarg 14.09.2018) Data: 2018-07-10 14:54 Wprowadził(a): Marcin Nowak Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji (wynik) Data: 2018-07-09 14:50 Wprowadził(a): Marcin Nowak Opis zmian: Ogłoszenie o wyniku.
Tytul: Oferty realizacji zadań publicznych Data: 2018-07-05 14:57 Wprowadził(a): Joanna Snarska Opis zmian: Formatowanie tekstu
Tytul: Oferty realizacji zadań publicznych Data: 2018-07-05 14:53 Wprowadził(a): Joanna Snarska Opis zmian: błędne wprowadzenie
Tytul: Oferty realizacji zadań publicznych Data: 2018-07-05 14:48 Wprowadził(a): Joanna Snarska Opis zmian: Publikacja nowej oferty
Strona 1 z 461
separator