Dziennik zmian: Strona 1 z 488  >>    [Dziennie]
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (wynik) Data: 2019-01-18 14:35 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników-wyniki
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (wynik) Data: 2019-01-18 14:32 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników-wyniki
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (wynik) Data: 2019-01-18 14:26 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników-ogłoszenie wyniku
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (wynik) Data: 2019-01-18 13:59 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników-ogłoszenie wyniku
Tytul: Zgierzanie przeciwko aktom przemocy i mowie nienawiści! Data: 2019-01-18 13:50 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku Data: 2019-01-18 10:06 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) Data: 2019-01-18 10:01 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników-wynik konkursu
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku Data: 2019-01-18 09:56 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja wniosków-wynik konkursu
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) Data: 2019-01-17 13:33 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja-wynik konkursu
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Data: 2019-01-17 13:32 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Data: 2019-01-17 13:29 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników- wynik konkursu
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Data: 2019-01-17 13:26 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Data: 2019-01-17 12:39 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników-wynik konkursu
Tytul: Grzegorz Robert LEŚNIEWICZ - Przewodniczący Rady Miasta Data: 2019-01-17 11:05 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Zmiana zdjęcia.
Tytul: Grzegorz Robert LEŚNIEWICZ - Przewodniczący Rady Miasta Data: 2019-01-16 16:14 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Odsyłacz do adresu e-mail.
Tytul: Łukasz Tadeusz WRÓBLEWSKI Data: 2019-01-16 16:11 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Dodanie odsyłacza do zdjęcia.
Tytul: Grzegorz Robert LEŚNIEWICZ - Przewodniczący Rady Miasta Data: 2019-01-16 16:08 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Formatowanie.
Tytul: Grzegorz Robert LEŚNIEWICZ - Przewodniczący Rady Miasta Data: 2019-01-16 16:07 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Dodanie informacji i zdjęcia.
Tytul: stanowisko urzędnicze: od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza Data: 2019-01-16 15:43 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) Data: 2019-01-16 15:40 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Ogłoszenie o wyniku.
Tytul: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Data: 2019-01-16 13:23 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja wniosków
Tytul: Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza" Data: 2019-01-16 12:57 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Zmiana procedury.
Tytul: Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" Data: 2019-01-16 12:56 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Zmiana procedury.
Tytul: Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza" Data: 2019-01-15 10:21 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Aktualizacj dat.
Tytul: Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" Data: 2019-01-15 10:20 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Aktualizacja dat.
Strona 1 z 488
separator