Dziennik zmian: Strona 1 z 469  >>    [Dziennie]
Tytul: Wybory do Rady Osiedla 650-lecia - 7 października 2018 Data: 2018-09-21 15:28 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Publikacja obwieszczenia.
Tytul: Plan dla rejonu ulicy Aleksandrowska - Północ Data: 2018-09-21 15:22 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Plan dla rejonu ulicy Grotnickiej Data: 2018-09-21 15:19 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Plan dla rejonu ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego Data: 2018-09-21 14:58 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Plan dla rejonu ulic Szczawińska i Przedwiośnie Data: 2018-09-21 14:56 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Plan dla rejonu ulic Piątkowska, Boczna, Ciosnowska i tereny PKP Data: 2018-09-21 14:53 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Plan dla terenu ograniczonego ulicami: Henryka Dąbrowskiego, Gabriela Narutowicza, 3 Maja, Ks. Jerzego Popiełuszki (zmiana planu dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Narutowicza, 3 Maja i Ks. Popiełuszki dla inwestycji „Droga do Wolności”) Data: 2018-09-21 11:52 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Zmiana planu.
Tytul: "Wyprawka szkolna" - udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2018/2019 Data: 2018-09-21 11:34 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Aktualizacja roczna.
Tytul: LIV sesja RMZ Data: 2018-09-20 16:40 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Urzędzie Miasta Zgierza w ełnym wymiarze czasu pracy. Data: 2018-09-18 15:34 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Wykaz szkolnego zestawu podręczników Data: 2018-09-18 11:29 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie pliku
Tytul: stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców Działalności Gospodarczej i Transportu w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) Data: 2018-09-18 11:20 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Ogłoszenie o wyniku.
Tytul: Żywienie w szkole Data: 2018-09-17 21:15 Wprowadził(a): Izabela Klimek Opis zmian:
Tytul: Żywienie w szkole Data: 2018-09-17 21:15 Wprowadził(a): Izabela Klimek Opis zmian:
Tytul: Żywienie w szkole Data: 2018-09-17 21:15 Wprowadził(a): Izabela Klimek Opis zmian:
Tytul: Żywienie w szkole Data: 2018-09-17 21:15 Wprowadził(a): Izabela Klimek Opis zmian:
Tytul: Żywienie w szkole Data: 2018-09-17 21:15 Wprowadził(a): Izabela Klimek Opis zmian:
Tytul: Żywienie w szkole Data: 2018-09-17 21:15 Wprowadził(a): Izabela Klimek Opis zmian:
Tytul: Obwieszczenie dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Data: 2018-09-17 15:51 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Obwieszczenie dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Data: 2018-09-17 15:49 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: UWAGA! KOMITETY WYBORCZE - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Data: 2018-09-17 10:17 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Organizacja Data: 2018-09-15 10:22 Wprowadził(a): Grażyna Cembala Opis zmian: wprowadzenie danych oddziałów
Tytul: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego dla lasów stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz Data: 2018-09-14 15:37 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Tytul: Osiedle Stare Miasto w Zgierzu Data: 2018-09-14 15:33 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Publikacja wyników.
Tytul: Powołanie Pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej Data: 2018-09-14 14:29 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Pierwsza publikacja.
Strona 1 z 469
separator