Dziennik zmian: Strona 1 z 541  >>    [Dziennie]
Tytul: XVII Sesja Rady Miasta Zgierza - 27.02.2020 Data: 2020-02-24 09:40 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Formatowanie
Tytul: Żywienie w szkole Data: 2020-02-21 18:28 Wprowadził(a): Piotr Kowalczyk Opis zmian:
Tytul: Wykaz załatwianych spraw: Data: 2020-02-21 15:13 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Aktualizacja danych
Tytul: Nabór do żłobka Data: 2020-02-21 14:41 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Aktualizacja danych
Tytul: Sprawozdania finansowe Data: 2020-02-21 14:38 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Aktualizacja danych
Tytul: Plany finansowe Data: 2020-02-21 14:29 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Aktualizacja danych
Tytul: Plany finansowe Data: 2020-02-21 14:21 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Aktualizacja danych
Tytul: Rekrutacja do Miejskiego Żłobka Data: 2020-02-21 14:16 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Zamieszczenie informacji
Tytul: Kontrole zewnętrzne Data: 2020-02-21 13:11 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Aktualizacja danych
Tytul: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Data: 2020-02-21 12:55 Wprowadził(a): Anna Kruczek Opis zmian: Aktualizacja danych
Tytul: Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Data: 2020-02-21 10:11 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego i strefy rewitalizacji Data: 2020-02-21 10:10 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Wydanie wypisu i wyrysu Data: 2020-02-21 10:09 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Data: 2020-02-21 10:03 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Ustalenie warunków zabudowy Data: 2020-02-21 09:59 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Data: 2020-02-21 09:57 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym lub w studium Data: 2020-02-21 09:56 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Odszukanie dokumentów w archiwum Data: 2020-02-21 09:54 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Aktualizacja załączników
Tytul: Konkurs ofert - budowa oświetlenia ulic Bajkowej i Zawilcowej Data: 2020-02-20 14:00 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: Obwieszczenie "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" Data: 2020-02-20 13:58 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: Konkurs ofert - budowa oświetlenia ulic Bajkowej i Zawilcowej Data: 2020-02-20 13:55 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: Plac Kilińskiego 7 m. 8, ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11 (przetarg 25.03.2020) Data: 2020-02-20 11:25 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: ul. Śniechowskiego 24C m. 27 (przetarg 25.03.2020) Data: 2020-02-20 11:21 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: XVII Sesja Rady Miasta Zgierza - 27.02.2020 Data: 2020-02-20 10:36 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Tytul: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Data: 2020-02-19 13:59 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: Publikacja pierwsza
Strona 1 z 541
separator