Relacje z sesji RMZ
Prezydent Miasta Zgierza informuje, że na podst. art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Miasta Zgierza są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja on-line dostępna na kanale youtube - Urząd Miasta Zgierza (streaming z obrad rady - na żywo w trakcie trwania posiedzenia)
Nagrania obrad udostępniane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl/bip (archiwum - późniejsza publikacja nagrań obrad rady)
- na stronie internetowej miasta Zgierza - www.miasto.zgierz.pl

Relacje z Sesji Rady Miasta Zgierza VIII kadencji Relacje z Sesji Rady Miasta Zgierza VII kadencji Relacje z Sesji Rady Miasta Zgierza VI kadencji Relacje z Sesji Rady Miasta Zgierza V kadencji
separator