Archiwum dokumentów    << strona 2 z 31 >>
Tytul: Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. w likwidacjiData: 2017-09-26 11:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Spółka została zlikwidowana.
Tytul: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieData: 2017-08-04 16:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP - rozpatrzenie uwagData: 2017-06-12 16:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum - plan został uchwalony.
Tytul: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Ozorkowską, ulicą Romantyczną, ulicą Supraską, ulicą Macieja Rataja, ulicą Krętą i ulicą KwiatowąData: 2017-06-12 16:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum - plan został uchwalony.
Tytul: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do wgląduData: 2017-06-12 16:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum - plan został uchwalony.
Tytul: Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2011-2015Data: 2017-05-25 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnychData: 2017-05-25 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Łukasz Nowak (zakończenie funkcji)Data: 2017-05-12 16:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Małgorzata Grabowicz (zakończenie funkcji)Data: 2017-05-10 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Elżbieta Ostachowicz (zakończenie funkcji)Data: 2017-05-10 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
separator