Archiwum dokumentów    << strona 2 z 32 >>
Tytul: Plan dla rejonu ulicy Piątkowskiej – teren dawnej "Jednostki Wojskowej"Data: 2018-09-21 11:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Plan dla części przemysłowej "Rudunek"Data: 2018-09-21 11:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Zbigniew Antczak (zakończenie funkcji)Data: 2018-08-21 17:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Michał Banaszczyk (zakończenie funkcji)Data: 2018-08-21 17:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2018/2019Data: 2018-01-31 21:15Wprowadził(a): Małgorzata BogusławskaOpis zmian: usunięcie artykułu
Tytul: Data: 2018-01-31 10:18Wprowadził(a): Małgorzata BogusławskaOpis zmian: zmiana
Tytul: Rekrutacja do klas pierwszych 2018/2019Data: 2018-01-31 10:17Wprowadził(a): Małgorzata BogusławskaOpis zmian: Usunięcie artykułu
Tytul: Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komuniakacyjnych w Zgierzu na rok 2018.Data: 2018-01-09 16:43Wprowadził(a): Anna Warda-WalczykOpis zmian: Aktualizacja.
Tytul: Rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej od środków transportowych Data: 2017-12-20 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
Tytul: Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych Data: 2017-12-20 10:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do archiwum.
separator