Budowa budynków produkcyjno-magazynowych do przewijania i magazynowania przędzy, budowie budynku socjalno-biurowego, budowie budynku łącznika pomiędzy projektowanymi budynkami a istniejącym budynkiem farbiarni oraz budowie parkingu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 2016-08-01 12:06 Zorganizowanie punktu zbierania i przetwarzania odpadów (umorzenie postępowania) 2016-06-24 10:35 Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego (umorzenie postępowania) 2016-06-16 16:00 Unowocześnienie procesu produkcyjnego tj,: zakup innowacyjnego umaszynowienia w zakładzie produkcji wyrobów mięsnych i garmażu (zakończenie postępowania) 2016-06-03 15:31 Zbierania i przetwarzania odpadów - rozszerzenie działalności (zakończenie postępowania) 2016-04-21 09:38 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi zakończonymi studniami rewizyjnymi w ul. Bazylijskiej, Wspólnej, Kosynierów, Zawadzkiej i Wiatrakowej w Zgierzu (zakończenie postępowania) 2016-03-23 10:18 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E - ul. Konstantynowska w Zgierzu 2016-02-26 16:04 Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie ulic: Proboszczewice, Boczna (zakończenie postępowania) 2015-10-21 11:51 Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie ulic: Łukasińskiego, Miroszewskiej, Boruty, Kwasowej (zakończenie postępowania) 2015-10-14 15:51 Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie ulic: Konstantynowskiej i Łódzkiej (zakończenie postępowania) 2015-10-14 15:48 Wybudowanie urządzenia wodnego, studni o głębokości 60,0m, ujmującej wodę podziemną z utworów czwartorzędowych (zakończenie postępowania) 2015-07-29 09:27 Przebudowa i rozbudowa budynków produkcyjnych o części magazynowe (zakończenie postępowania) 2015-07-08 12:21 Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych wraz z punktem zbierania odpadów (zakończenie i sprostowanie)) 2015-07-06 12:45 Punkt zbierania odpadów - skup złomu i surowców wtórnych innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych (zakończenie postępowania) 2015-05-12 12:29 Budowa suchego zbiornika retencyjnego dławiącego przepływ wody opadowej na wylocie kanału deszczowego (zakończenie postępowania. postępowania) 2015-05-07 15:04 Budowa zakładu produkcji środka czyszczącego wraz niezbędną infrastrukturą (zakończenie) 2015-04-22 14:42 Zabudowa kotła parowego o mocy 24 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz (zakończenie postępowania) 2015-04-02 14:28 Budowa Elektrociepłowni Biogazowej utylizującej biomasę organiczną, w zakresie kompletnej instalacji elektrociepłowni biogazowej wraz z pełnym zapleczem socjalno - technicznym (postanowienie) 2015-04-01 15:57 Zbieranie i odzysk odpadów (zakończenie postępowania) 2015-02-03 11:50 Zbieranie złomu i odsprzedaż odbiorcom - umorzenie postępowania 2014-12-29 11:45 Punkt zbiórki złomu (umorzenie postępowania) 2014-12-15 09:18 Transport, gromadzenie i przetwarzanie odpadów przemysłowych (zakończenie postępowania) 2014-11-27 11:24 Wytwarzanie filcu i włókniny z odpadów włókienniczych i tekstylnych (zakończenie postępowania) 2014-11-18 15:32 Wytwarzanie filcu i włókniny z odpadów włókienniczych i tekstylnych (zakończenie postępowania) 2014-11-18 15:28 Skup złomu akumulatorowego (unieważnienie postępowania.) 2014-08-13 14:44 << Strona 2 z 5 >>
separator