Przetargi, Konkursy, Sprzedaż
Konkurs ofert - wykonanie dokumentacji projektowej (wynik) 2016-12-19 15:36 Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych (wynik) 2016-12-14 13:33 Konkurs ofert - usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie, wydawanie właścicielom lub adoptującym oraz utylizację zwłok 2016-12-13 15:28 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2016-12-09 09:04 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) 2016-12-09 08:57 Konkurs ofert - realizacja działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2017 roku (wynik) 2016-12-08 18:32 Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku (wynik) 2016-12-08 18:25 Konkurs ofert - wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych (unieważnienie) 2016-12-08 18:21 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2017 roku. 2016-12-08 18:12 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (uchylony) 2016-12-05 09:59 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 2016-10-28 15:48 Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu i wykonanie urządzeń wodnych (wynik) 2016-10-07 09:46 Konkurs ofert - remont ogrodzenia (wynik) 2016-09-02 10:45 Konkurs ofert - wycinka drzew (wynik) 2016-09-02 10:41 Konkurs ofert - wykonanie ścieżki rowerowej (wynik) 2016-07-19 10:52 Konkurs ofert - wykonanie ścieżki rowerowej (wynik) 2016-07-15 13:00 Konkurs ofert - przebudowa infrastruktury drogowej w celu uruchomienia nowej linii komunikacyjnej (wynik) 2016-07-05 14:45 Konkurs ofert - weryfikacja audytów energetycznych (wynik) 2016-06-23 15:21 Konkurs ofert - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej (wynik) 2016-06-23 15:18 Konkurs ofert - wybór inspektorów nadzoru budowlanego (wynik) 2016-06-13 10:04 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu 2016-06-08 16:54 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (czwarta aukcja) 2016-05-27 10:01 Konkurs ofert - zakup, montaż i uruchomienie systemu uzdatniania, pomiaru i regulacji wody (wynik) 2016-05-20 12:41 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (trzecia aukcja) 2016-05-09 14:54 Konkurs ofert - modernizacja dziedzińca szkoły (wynik) 2016-04-26 12:36 << Strona 2 z 9 >>
separator