Przetargi, Konkursy, Sprzedaż
Konkurs ofert - Doposażenie boiska na Kasztanowej - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-04-19 08:38 Konkurs ofert - roboty remontowe 2019-04-16 14:44 Konkurs ofert - utwardzony teren pod miejsca postojowe przy ul. Podgórnej w Zgierzu - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-03-19 14:41 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (wynik) 2019-03-14 17:35 Ogłoszenie o przetargu - miejsca handlowe 2019-03-11 11:09 Konkurs ofert - utwardzony teren pod miejsca postojowe przy ul. Podgórnej w Zgierzu - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-02-14 09:02 Konkurs ofert - boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-02-14 08:55 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik) 2019-02-04 08:57 Konkurs ofert- Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej (modyfikacja) 2019-01-25 14:46 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku 2019-01-18 10:06 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-17 13:26 Konkurs ofert - organizowania i wydawania żywności o długim terminie ważności najuboższym mieszkańcom miasta Zgierza (wynik) 2019-01-04 11:14 Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych 2018-12-12 15:35 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (wynik) 2018-12-07 15:23 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym (wynik) 2018-12-07 15:20 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (wynik) 2018-12-07 15:12 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2018-12-05 11:02 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) 2018-12-05 10:54 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" (wynik) 2018-11-16 14:43 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym (wynik) 2018-11-16 11:39 Konkurs ofert - wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym (modyfikacja ogłoszenia i opisu przedmiotu) 2018-08-13 14:54 Konkurs ofert - przebudowa ulicy Jedlickiej w Zgierzu (wynik) 2018-08-07 15:56 Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych (modyfikacja) 2018-07-23 15:33 Konkurs ofert - przebudowa ulicy Jedlickiej w Zgierzu (unieważnienie) 2018-07-18 15:08 Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji (wynik) 2018-06-04 16:10 << Strona 2 z 11 >>
separator