Przetargi, Konkursy, Sprzedaż
Konkurs ofert - wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych (unieważnienie) 2016-12-08 18:21 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2017 roku. 2016-12-08 18:12 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (uchylony) 2016-12-05 09:59 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 2016-10-28 15:48 Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu i wykonanie urządzeń wodnych (wynik) 2016-10-07 09:46 Konkurs ofert - remont ogrodzenia (wynik) 2016-09-02 10:45 Konkurs ofert - wycinka drzew (wynik) 2016-09-02 10:41 Konkurs ofert - wykonanie ścieżki rowerowej (wynik) 2016-07-19 10:52 Konkurs ofert - wykonanie ścieżki rowerowej (wynik) 2016-07-15 13:00 Konkurs ofert - przebudowa infrastruktury drogowej w celu uruchomienia nowej linii komunikacyjnej (wynik) 2016-07-05 14:45 Konkurs ofert - weryfikacja audytów energetycznych (wynik) 2016-06-23 15:21 Konkurs ofert - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej (wynik) 2016-06-23 15:18 Konkurs ofert - wybór inspektorów nadzoru budowlanego (wynik) 2016-06-13 10:04 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu 2016-06-08 16:54 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (czwarta aukcja) 2016-05-27 10:01 Konkurs ofert - zakup, montaż i uruchomienie systemu uzdatniania, pomiaru i regulacji wody (wynik) 2016-05-20 12:41 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (trzecia aukcja) 2016-05-09 14:54 Konkurs ofert - modernizacja dziedzińca szkoły (wynik) 2016-04-26 12:36 Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu i wykonanie urządzeń wodnych (wynik) 2016-04-25 13:32 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (druga aukcja) 2016-04-08 09:32 Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych (wynik) 2016-04-06 13:29 Konkurs ofert - budowa Street Workout w Parku Miejskim (wynik) 2016-04-04 12:27 Konkurs ofert - przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej (wynik) 2016-03-29 14:19 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego 2016-03-18 15:00 Konkurs ofert - budowa siłowni zewnętrznej typu outdoor fitness (wynik) 2016-03-04 13:08 << Strona 2 z 9 >>
separator