Przetargi, Konkursy, Sprzedaż
Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz 2019-06-03 15:47 Konkurs ofert - budowa oświetlenia ul. Świętojańska i Różana (wynik) 2019-05-31 14:59 Konkurs ofert - Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1 - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-05-29 13:13 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wynik) 2019-05-24 12:28 Konkurs ofert - Doposażenie boiska na Kasztanowej - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-05-24 10:20 Konkurs ofert - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego (wynik) 2019-04-23 16:03 Konkurs ofert - Doposażenie boiska na Kasztanowej - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-04-19 08:38 Konkurs ofert - roboty remontowe 2019-04-16 14:44 Konkurs ofert - utwardzony teren pod miejsca postojowe przy ul. Podgórnej w Zgierzu - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-03-19 14:41 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (wynik) 2019-03-14 17:35 Ogłoszenie o przetargu - miejsca handlowe 2019-03-11 11:09 Konkurs ofert - utwardzony teren pod miejsca postojowe przy ul. Podgórnej w Zgierzu - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-02-14 09:02 Konkurs ofert - boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu - Budżet Obywatelski (wynik) 2019-02-14 08:55 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik) 2019-02-04 08:57 Konkurs ofert- Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej (modyfikacja) 2019-01-25 14:46 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku 2019-01-18 10:06 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-17 13:26 Konkurs ofert - organizowania i wydawania żywności o długim terminie ważności najuboższym mieszkańcom miasta Zgierza (wynik) 2019-01-04 11:14 Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych 2018-12-12 15:35 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (wynik) 2018-12-07 15:23 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym (wynik) 2018-12-07 15:20 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (wynik) 2018-12-07 15:12 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2018-12-05 11:02 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) 2018-12-05 10:54 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" (wynik) 2018-11-16 14:43 << Strona 2 z 12 >>
separator