Przetargi, Konkursy, Sprzedaż
Konkurs ofert - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej (wynik) 2016-06-23 15:18 Konkurs ofert - wybór inspektorów nadzoru budowlanego (wynik) 2016-06-13 10:04 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu 2016-06-08 16:54 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (czwarta aukcja) 2016-05-27 10:01 Konkurs ofert - zakup, montaż i uruchomienie systemu uzdatniania, pomiaru i regulacji wody (wynik) 2016-05-20 12:41 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (trzecia aukcja) 2016-05-09 14:54 Konkurs ofert - modernizacja dziedzińca szkoły (wynik) 2016-04-26 12:36 Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu i wykonanie urządzeń wodnych (wynik) 2016-04-25 13:32 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (druga aukcja) 2016-04-08 09:32 Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych (wynik) 2016-04-06 13:29 Konkurs ofert - budowa Street Workout w Parku Miejskim (wynik) 2016-04-04 12:27 Konkurs ofert - przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej (wynik) 2016-03-29 14:19 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego 2016-03-18 15:00 Konkurs ofert - budowa siłowni zewnętrznej typu outdoor fitness (wynik) 2016-03-04 13:08 Konkurs ofert - całodobowa pomoc oraz opieka weterynaryjna bezdomnym zwierzętom 2016-02-25 15:59 Konkurs ofert - dostarczenie, montaż i rozruch sprzętu umożliwiającego projekcję filmów na świeżym powietrzu oraz przeszkolenie z jego użytkowania w ramach zadania pn. "Letnie kino miejskie na "Malince" w Zgierzu - zakup sprzętu multimedialnego - projekt obywatelski" (wynik) 2016-02-23 11:08 Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych (wynik) 2016-01-21 11:52 Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej (wynik) 2016-01-14 13:24 Konkurs ofert - inicjatywy na rzecz osób najuboższych (unieważnienie) 2015-12-07 14:08 Konkurs ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (wynik) 2015-12-07 14:05 Konkurs ofert - zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym (rozstrzygnięty) 2015-12-07 14:00 Konkurs ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (rozstrzygnięty) 2015-12-07 13:54 Konkurs ofert - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (rozstrzygnięty) 2015-12-07 13:50 Konkurs ofert - upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wynik) 2015-12-07 13:48 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w latach 2016, 2017 i 2018 2015-12-04 14:22 << Strona 2 z 8 >>
separator