Przetargi, Konkursy, Sprzedaż
Konkurs ofert - opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej 2018-04-11 14:53 Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw (unieważnienie) 2018-03-21 09:19 Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji (unieważnienie) 2018-03-21 09:14 Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, drogowych, instalacji wodociągowych i elektrycznych (wynik) 2018-03-19 09:13 Konkurs ofert - Menedżer projektu dla projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz" (wynik) 2018-03-09 11:38 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-28 09:14 Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw (unieważnienie postępowania) 2018-02-19 13:19 Konkurs ofert - budowa strefy miejskiej - plac zabaw (unieważnienie postępowania) 2018-02-19 13:09 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wynik) 2018-01-31 11:02 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z budową przez partnera prywatnego i partnera publicznego budynków mieszkalnych na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Zgierz 2018-01-09 12:19 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - realizacja zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2018 roku (wynik) 2018-01-02 15:39 Wynik konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 2017-12-28 16:11 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2017-12-14 12:29 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych - wydawanie żywności (wynik) 2017-12-12 16:30 Konkurs ofert - realizacja działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2018 roku (wynik) 2017-12-12 16:26 Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku (wynik) 2017-12-12 16:24 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (uchylenie konkursu) 2017-12-11 09:15 Konkurs ofert - prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" (wynik) 2017-11-24 16:50 Konkurs ofert - prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" (wynik) 2017-11-24 16:47 Konkurs ofert - zlecenie realizacji zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym (wynik) 2017-10-20 22:15 Konkurs ofert - roboty remontowe 2017-10-09 09:48 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) 2017-09-13 12:05 Konkurs ofert - wybór realizatora przesiewowych profilaktycznych badań okulistycznych i dobór szkieł korekcyjnych 2017-08-30 14:25 Konkurs ofert - obsługa informatyczna zgierskich placówek oświatowych 2017-08-30 08:55 Konkurs ofert - dostawa serwera wraz z oprogramowaniem 2017-06-28 15:37 << Strona 2 z 10 >>
separator