Nabory do pracy stanowisko dyrektora: Szkoła Podstawowej nr 4 w Zgierzu (wynik) 2018-07-19 16:06 stanowisko urzędnicze: Podinspektor - Dział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-03-14 15:43 stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców Działalności Gospodarczej i Transportu w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-03-05 16:03 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2018-02-27 15:16 stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2018-02-23 15:29 stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-20 17:25 stanowisko urzędnicze: Referent/Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-19 14:40 stanowisko urzędnicze: Podinspektor - Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-16 14:46 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Dział Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-01-22 09:17 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2018-01-17 12:39 stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta Zgierza w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-01-08 15:17 stanowisko urzędnicze - Podinspektor - Stanowisko ds. Nadzoru w Biurze Prawno - Administracyjnym (rozstrzygnięty) 2017-12-18 11:47 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa 2017-11-16 16:04 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (rozstrzygnięty) 2017-11-09 15:59 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (rozstrzygnięty) 2017-10-02 15:15 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym (rozstrzygnięty) 2017-09-14 15:47 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (rozstrzygnięty) 2017-08-31 11:52 stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Rozwoju - Dział Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2017-08-16 15:54 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2017-08-11 15:09 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2017-08-02 14:44 stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (rozstrzygnięty) 2017-07-21 09:05 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli (rozstrzygnięty) 2017-07-17 15:34 stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 26, Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zgierzu, ul. Długa 62, Miejskiego Przedszkola Nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu, ul. Słowackiego 8, Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zgierzu, ul. Boya-Żeleńskiego 17 2017-06-12 16:19 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2017-06-12 16:04 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. 2017-06-09 15:42 << Strona 2 z 8 >>
separator