Nabory do pracy stanowisko urzędnicze: od referenta do inspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Zgierza 2018-10-02 14:08 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-09-26 16:31 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-09-18 15:34 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-09-10 15:57 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców Działalności Gospodarczej i Transportu w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-08-30 18:23 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Rady Miasta Zgierza w Wydziale Organizacyjnym Urzędu (rozstrzygnięty) 2018-08-30 18:20 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-08-02 15:44 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-07-31 16:30 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-07-31 15:51 stanowisko dyrektora: Szkoła Podstawowej nr 4 w Zgierzu (wynik) 2018-07-19 16:06 stanowisko urzędnicze: Podinspektor - Dział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-03-14 15:43 stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców Działalności Gospodarczej i Transportu w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-03-05 16:03 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2018-02-27 15:16 stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2018-02-23 15:29 stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista - Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-20 17:25 stanowisko urzędnicze: Referent/Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-19 14:40 stanowisko urzędnicze: Podinspektor - Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-16 14:46 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Dział Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-01-22 09:17 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Zgierza (rozstrzygnięty) 2018-01-17 12:39 stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta Zgierza w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w Urzędzie Miasta Zgierza (wynik) 2018-01-08 15:17 stanowisko urzędnicze - Podinspektor - Stanowisko ds. Nadzoru w Biurze Prawno - Administracyjnym (rozstrzygnięty) 2017-12-18 11:47 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa 2017-11-16 16:04 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (rozstrzygnięty) 2017-11-09 15:59 stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (rozstrzygnięty) 2017-10-02 15:15 stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym (rozstrzygnięty) 2017-09-14 15:47 << Strona 2 z 9 >>
separator