RADOSŁAW WŁADYSŁAW GAJDA

Kontakt:
tel. 601 364 410
e-mail:
rgajda@umz.zgierz.pl

Funkcja Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Klub radnych Przemysława Staniszewskiego
Członek Komisji -
Wybrany 17.11.2014 r.
Okręg wyborczy Nr 7
Lista KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba uzyskanych głosów 181

Radosław Gajda, ur. 1967,
absolwent Wydziału Filologicznego UŁ oraz studiów podyplomowych IEU Wyższej Szkoły Kupieckiej (zarządzanie i marketing)

menadżer, społecznik, samorządowiec

Od 2002 r. związany z samorządem lokalnym:
2002 – 2005 członek zarządu powiatu zgierskiego
2005 – 2006 sekretarz powiatu zgierskiego
2006 – 2010 radny miasta Zgierza
2010 – 2014 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
od 2014 ponownie radny miasta Zgierza

Działalność społeczna:
- członek NSZZ „Solidarność”
- członek rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie
- przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Zgierzu
- członek zarządu STVK „Centrum” Zgierz