BEATA ŚWIĄTCZAK

Funkcja Radna Miasta Zgierza
Klub radnych Radna Niezrzeszona (od 26.09.2008 r.), Prawo i Sprawiedliwość (do 25.09.2008 r.)
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Spraw Obywatelskich

Zdrowia i Opieki Społecznej
Wybrany 12.11.2006 r.
Okręg wyborczy Nr 1
Lista Nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba wyborców w okręgu 15482
Frekwencja wyborcza 43%
Liczba uzyskanych głosów 117